Pe 23 mai 2019, ANTEM a organizat un seminar de instruire pentru managerii din 20 de grădinițe din Găgăuzia în cadrul Programului de Învățare Simultană a Limbilor Română și Găgăuză din Regiunea Autonomă Găgăuzia; dezvoltarea profesională și Dezvoltarea materialelor cu susținerea financiară a HCNM OSCE.

La eveniment au participat manageri, metodiști din 20 grădinițe beneficiare care au discutat despre managementul Programului de Învățare Simultană a Limbilor Română și Găgăuză în grădinițele din Găgăuzia.

În cadrul seminarului participanții au discutat despre Curriculumul de învățare a limbii române și găgăuze, descriptorii nivelului Pre A1+, competențele specifice pentru categoriile de vârstă din grădinițe, finalități de învățare, toate prezentate gradat pentru grupa medie, mare și pregătitoare  din instituțiile de educație timpurie din UTAG.

Managerii, metodiștii au învățat despre planificarea procesului de învățare simultană a limbilor română și găgăuză în instituțiile de educație timpurie în plan comparativ pentru grupa medie, mare și pregătitoare, metodologia învățării simultane: modele, interpretări, principiile unei însușiri eficiente de învățare simultană. La seminar au fost prezentate două lecții-model, după care lecțiile au fost analizate  din perspectiva unui formular de monitorizare, propus de ANTEM.