ANTEM este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică si necomercială care are drept scop promovarea integrării lingvistice într-o societate multilingvă prin oferirea serviciilor de predare a limbii române pentru vorbitorii adulţi de alte limbi.

Creată în 2005 şi înregistrată în 2008 ANTEM  a devenit un promotor al dialogului intercultural și comunicării interetnice prin oferirea serviciilor de predare a limbii de stat și minoritare pentru diverse categorii de beneficiari (adulți, tineri și copii).

Misiunea ANTEM: Facilitarea integrării civice, socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei interetnice prin instruire şi creare a unui mediu lingvistic favorabil.

De la momentul creării ANTEM-ului şi până în prezent, mai bine de 5000 de persoane au beneficiat de programul de instruire lingvistică a adulților, printre ei fiind lucrători din sfera administrării publice, medicinii, economiei, poliţiei etc., peste 1800 de persoane au beneficiat de programul ”Învățăm româna la distanță”, peste 469 de copii și 399 părinți au  beneficiat de proiectul ”Integrare cu respect pentru diversitate. Învățarea simultană a limbilor română  și găgăuză”.

Din punct de vedere geografic rețeaua ANTEM cuprinde, în prezent, 30 de localități urbane și rurale. Echipa ANTEM este formată din 105 de traineri locali. Aceștia reprezintă  raioanele de centru,  nord, sud, UTA Găgăuzia şi partea stângă a Nistrului, care sunt în continuare instruiţi de 10 experţi naţionali, în conformitate cu metodologia de predare-învăţare a limbii a doua pentru alolingvi.

Realizări:

 • Materiale didactice elaborate în conformitate cu standardele europene;
 • Tehnologii moderne de predare / învăţare a limbii de stat pentru adulţi, tineri și copii;
 • Rețea de traineri cu o vastă pregătire profesională;
 • Arie geografică extinsă;
 • Beneficiari din diverse domenii de activitate și diverse categorii de vârstă;
 • Peste 7500 de absolvenţi.

Partenerii ANTEM:

 • Agenția Relații Interetnice al Republicii Moldova;
 • Biroul Migrație și Azil al Republicii Moldova;
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
 • Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova;
 • Autoritățile publice locale din zonele unde sunt desfășurate programele de instruire;
 • Direcțiile de învățământ Chișinău, Găgăuzia, Taraclia și Bălți;
 • Universitatea de stat „Ion Creangă”

  Portofoliul proiectelor implementate:

Nr. Denumirea proiectului Donator Perioada de implementare
1. Programul de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din RM. OSCE HCNM Apr. 2008–Mai 2009
2. Programul de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din RM OSCE HCNM Iulie 2009–Sep.2010
3. Programul de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din RM OSCE HCNM Sep. 2010 –Iunie 2012
5. Limba română pentru alolingvi

Liga persoanelor infectate cu HIV/Sida

Soros Moldova Dec.2010-

Feb.2011

6. Integrarea tinerilor în societate prin instruirea la distanţă – http://invat.antem.org/ Ministerul Tineretului şi Sportului Iulie 2012-Dec. 2012
7. Programul de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din RM OSCE HCNM Sep. 2012 –August 2013
8. E-learning – mijloc de integrare socială

http://invat.antem.org/

Ministerul Tineretului şi Sportului Aprilie-Decembrie 2013
9. Programul de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din RM OSCE HCNM Octombrie 2013-August 2016
10. Integrarea socială și profesională a tinerilor prin instruire la distanță – http://invat.antem.org/ Ministerul Tineretului şi Sportului Mai 2014-Decembrie2014

 

11. Instruirea Lingvistică a asistenților sociali din Republica Moldova – http://invat.antem.org/course/index.php?categoryid=18

 

Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA) Aprilie 2014 – Octombrie 2014
12. Integrarea sociolingvistică și profesională a tinerilor din RM prin româna la distanță – http://invat.antem.org/ Ministerul Tineretului şi Sportului Iunie 2015- Decembrie 2015
13. Integrare cu respect pentru diversitate – învățarea simultană a limbii române și găgăuze – http://bilingual.antem.org/ OSCE HCNM Mai 2015 – Aprilie 2017
14. Româna la distanță – oportunitate de integrare socioprofesională pentru tinerii din Republica Moldova – http://invat.antem.org/ Ministerul Tineretului şi Sportului Aprilie 2016 – Decembrie 2016
15. Elaborarea materialelor didactice pentru refugiații din Republica Moldova – http://antem.org/nivelul-a1-materiale-audio/ UNHCR Aprilie – Decembrie 2016
16. Diversificarea accesului la educație a tinerilor prin instruire la distanță –  http://invat.antem.org/ Ministerul Tineretului şi Sportului Martie 2017 – Decembrie 2017
17. Integrare cu respect pentru diversitate – învățarea simultană a limbii române și găgăuze în Regiunea Autonomă Găgăuzia Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) Decembrie 2017 – August 2018
18 Oportunități de educație nonformală a tinerilor prin instruire la distanță –  http://invat.antem.org/ Ministerul Tineretului şi Sportului Martie 2018 – Decembrie 2018
18. Dezvoltarea competențelor de instruire a profesorilor de pe ambele maluri ale Nistrului pentru  o comunicare interculturală eficientă UE, Institutul pentru democrație Iulie- Octombrie 2018

 

Scrisoare recomandara HCNM
№ ___ от 20ого Июня 2008г
_licenta_ANTEM
_certificat de inregistrare 1
_certificat de inregistrare