La data de 25 octombrie 2012, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a continuat consultările cu experţii săi afiliaţi pe marginea subiectului actualizării şi completării curriculum-ului potrivit rigorilor Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi: Învăţare, Predare, Evaluare.

Această întrunire se înscrie în lista de activităţi a Programului de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din Republica Moldova (RM), care este finanţat de către Înaltul Comisar pentru Minorităţile Naţionale OSCE de la Haga şi Guvernul Finlandei.

În cadrul ședinței, experţii şi membrii ANTEM au discutat la subiectul unificării nivelului A1 şi A2 într-un singur curs de instruire, au specificat materialele didactice pentru fiecare din cele 6 nivele lingvistice şi au determinat numărul de ore destinate instruirii şi evaluării cursanţilor la toate etapele de studiere a limbii.

Întrunirea la nivel de experţi şi membri ANTEM a fost una foarte eficientă dat fiind eliminarea unor incertitudini şi inexactităţi privind redactarea curriculum-ului şi ajustarea acestuia la rigorile europene.