La data de 25 octombrie 2012, Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a organizat o masă rotundă cu ocazia relansării Programului de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din Republica Moldova pentru perioada 2012-2013. Evenimentul s-a desfăşurat cu susţinerea financiară a Înaltului Comisar pentru Minorităţile Naţionale OSCE de la Haga și Guvernului Finlandei.

Programul este implementat de la 01 septembrie 2012 în 13 localităţi ale republicii și include 375 de beneficiari din sectorul public. Prin organizarea evenimentului, ANTEM și-a propus ca scop consolidarea relațiilor de colaborare cu reprezentanții autorităților publice locale și centrale precum și discutarea, în comun, despre progresele și necesitățile implementării proiectului.

În cadrul mesei rotunde, s-au menționat obiectivele și direcțiilor prioritare de activitate ale ANTEM, necesitatea programului și cursurilor de predare a limbii de stat precum și despre  valoarea unei educații bilingve și multilingve. Evenimentul a sfârșit cu semnarea Acordurilor de Parteneriat între ANTEM şi reprezentații autorităţilor publice locale, în scopul asigurării unei colaborări eficiente privind integrarea lingvistică a minorităţilor naţionale din Republica Moldova (RM).

Printre invitații mesei rotunde au fost prezenți: Ion Cebanu, Ministrul Tineretului și Sportului RM, Ludmila Burlaca, Şef al Direcţiei Relaţii Interetnice şi Funcţionarea Limbilordin cadrul  Biroului Relații Interetnice, Angela Popovici, Șef al Direcției Politici Curriculare, Ministerul Educației RM, Liubomir Chiriac, Directorul IDIS Viitorul, alți reprezentanți ai ministerelor, direcțiilor generale de învățământ, primăriilor, comisariatelor, experții și cursanții ANTEM.

Pe parcursul desfășurării evenimentului, toți participanții s-au exprimat în favoarea unei desfăşurări  eficiente a Programului de Instruire Lingvistică și și-au manifestat deschiderea către o colaborare fructuoasă cu ANTEM și pe viitor. mr_25_oct