Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) informează ca începând cu luna iulie anul curent, implementează proiectul „Integrarea tinerilor în societate prin instruirea la distanță” cu suportul financiar al Ministerului Tineretului şi  Sportului.

Având in vedere specificul regiunii de Sud a Republicii Moldova, prin acest proiect se dorește facilitarea instruirii lingvistice la distanţă a tinerilor și integrarea lor în societate prin imersiune lingvistică şi culturală la distanţă.

Prin obiectivele propuse se urmărește dezvoltarea metodei de instruire lingvistică la distanță (prin platforma e-learning) și utilizarea acesteia în viitor pentru alte tipuri de instruiri, iar  pentru aceasta urmează să fie elaborat un soft special. Acest concept fiind unul novator, va contribui la accesibilitatea serviciilor de instruire lingvistica și grupul de beneficiari va putea fi extins ulterior de la tinerii din regiunea de sud la întreaga populație de orice vârsta, indiferent de regiunea de origine, doritoare a însuși limba de stat. Este de menționat faptul că ANTEM are deja experiență de lucru cu funcționarii publici din regiuni, oferindu-le cursuri lingvistice cu utilizarea terminologiei specifice. Ținând cont de cele specificate, acest proiect va avea continuitate fiind susținut de asociație și partenerii acesteia.