Prin acest concurs ANTEM doreşte să contracteze un asistent de proiect în cadrul Programului de învățare simultană: dezvoltarea profesională și elaborarea materialelor didactice.

Angajatul va oferi asistenţă eficientă în planificarea, realizarea şi monitorizarea activităţilor din cadrul Programului.

Funcţii şi responsabilităţi

 • asistenta în organizarea documentaţiei pentru desfăşurarea proiectului;
 • asistenta pentru manager si coordonator în sarcinile administrative ale proiectului;
 • asistenta sesiunilor de informare publica;
 • asistenta la scrierea de rapoarte de activitate la solicitarea managerului si coordonatorului;
 • participarea la şedinţele echipei de proiect;
 • participarea în vizitele de monitorizare;
 • acordarea suportului în comunicarea cu partenerii, instituţiile de stat şi beneficiarii programului;
 • colectarea de informaţii privind progresul programului;
 • pregătirea informaţiei în limba română, rusă şi engleză pentru site-ul organizaţiei
 • organizarea şi evaluarea tenderelor şi concursurilor.

Competenţe şi calificări 

 • Studii superioare în domeniul educaţional, social, management, economic, drept, finanţe sau alte domenii relevante;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă și engleză, nivel avansat;
 • Cel puţin 1/2 ani experienţă de lucru în cadrul proiectelor naționale și internaționale;
 • Experienţă de utilizare a computerului, copiatorului, fax, (Ms Office, internet).
 • Responsabilitate, abilităţi de lucru în echipă, abilităţi dezvoltate de comunicare

Procedura de aplicare
  Candidaţii vor prezenta dosarul de aplicare care conţine următoarele documente:
1. Curriculum Vitae (CV);
2. O scrisoare de recomandare.

Dosarul de aplicare trebuie completat în limbile română sau engleză si expediate prin e-mail la antem.moldova@gmail.com

Data limită de depunere a dosarelor este 10 martie 2019.

Doar candidaţii pre-selectaţi vor fi contactaţi.