Pe 20 octombrie, curent, ANTEM a organizat un seminar de instruire pentru profesorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Creșterea încrederii reciproce dintre cadrele didactice de pe cele două maluri ale Nistrului: formarea capacității regionale pentru dezvoltarea continuă a competențelor profesorilor în domeniul metodelor moderne pro-active în domeniul educației pentru drepturile omului” implementat de Institutul pentru Democrație cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

Evenimentul a fost axat pe strategii și metode active și interactive în procesul de predare-învăţare a limbii române, abordarea comunicativă de predare a limbii române la adulți conform Cadrului European Comun de Referințe pentru Limbi. Evenimentul a avut scop împărtășirea bunelor practici și experiențe de predare-învățare a limbii române ca limbă non-maternă între profesorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Astfel, în cadrul seminarului, experții ANTEM au prezentat materialele didactice elaborate conform standardelor europene, la baza cărora stă abordarea funcțional-comunicativă. Participanții și-au îmbunătățit cunoștințele privind specificul predării la adulți, strategiile de formare/dezvoltare a competențelor de comunicare. Profesorii au simulat diferite jocuri de rol, situații de comunicare, tehnici interactive, studii de caz etc. La final de seminar participanții au beneficiat de materialele didactice elaborate de ANTEM.

Participanții și-au exprimat necesitatea de continuare a astfel de trening-uri de formare profesională a cardelor didactice care vor ridica nivelul de calitate a procesului de predare-învățare.