În decembrie 2017 – ianuarie 2018 ANTEM a organizat câteva seminare de instruire pentru profesorii de limbă română și găgăuză din grădinițele din UTAG care vor implementa Programul de Învățare Simultană a Limbilor Română și Găgăuză, în instituțiile pe care le reprezintă. Această etapă a programului are loc cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.

Activitățile de instruire le-au permis a 20 de profesori de română și găgăuză să cunoască în sistemul de predare-învățare simultană a limbilor română și găgăuză pentru copii și părinții lor, bunele practici utilizare a materialelor didactice elaborate pentru acest program.

De menționat că predarea simultană a două limbi este o metodă nouă și eficientă pentru grădinițele din Republica Moldova. Aceasta este solicitată de un număr tot mai mare de grădinițe alolingve din țară.