Eşti funcţionar, medic, poliţist, jurist, economist, asistent social, specialist în relaţii cu publicul?
Doreşti să comunici fără bariere în diverse situaţii?
Vrei să însuşeşti limba oficială a statului frecventând cursurile doar în zilele de odihnă sau la cursuri de formare continuă?
Eşti dispus să înveţi limba asistat de calculator?
Ai nevoie de limbajul de specialitate, de terminologie în domeniul profesat?
Îţi lipsesc abilităţi pentru redactarea actelor oficiale şi a celor de utilitate socială?
Ai curajul să plonjezi într-un mediu propice comunicării?

Cursuri de week-end 54 ore/1 lună, sâmbătă, duminică câte 6 ore. Cursuri de formare continuă 6 zile x 10 ore Şcoală de vară, 6 zile x 10 ore