Vrei să continui?
Doreşti să înţelegi comunicări şi discursuri uzuale?
Vrei să citeşti  articole şi rapoarte pe teme contemporane?
Îţi doreşti să participi la o discuţie liberă?
Ai nevoie să scrii texte explicite la un anumit domeniu de interes?

Cursuri de durată: 88 ore / 4 luni, 3 zile x 2 ore Cursuri intensive: 88 ore / 2 luni, 5 zile x 2 ore Şcoală de vară: 10 zile x 10 ore