Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova
(ANTEM)
 informează ca începând
cu luna iulie anul curent, implementează proiectul „Integrarea
tinerilor în societate prin instruirea la distanță”
 
cu suportul
financiar al 
Ministerului
Tineretului şi  Sportului
.

Având in vedere specificul regiunii de Sud a Republicii Moldova, prin acest
proiect se dorește facilitarea instruirii lingvistice la distanţă a tinerilor
și integrarea lor în societate prin imersiune lingvistică şi culturală la
distanţă.

Prin obiectivele propuse se urmărește dezvoltarea metodei de instruire
lingvistică la distanță (prin platforma e-learning) și utilizarea acesteia în
viitor pentru alte tipuri de instruiri, iar  pentru aceasta urmează
să fie elaborat un soft special. Acest concept fiind unul novator, va contribui
la accesibilitatea serviciilor de instruire lingvistica și grupul de
beneficiari va putea fi extins ulterior de la tinerii din regiunea de sud la
întreaga populație de orice vârsta, indiferent de regiunea de origine,
doritoare a însuși limba de stat. Este de menționat faptul că ANTEM are deja
experiență de lucru cu funcționarii publici din regiuni, oferindu-le cursuri
lingvistice cu utilizarea terminologiei specifice. Ținând cont de cele
specificate, acest proiect va avea continuitate fiind susținut de asociație și
partenerii acesteia.

logo_tineret_page1_image1.jpg