Acest interes a fost expus în cadrul Festivalului etniilor cu genericul „Unitate prin diversitate”, care s-a desfășurat pe 15 septembrie a.c. la Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, unde ANTEM a realizat o expoziție a ultimilor ediții ale materialelor didactice și educaționale realizate de comun cu experții naționali și internaționali.

În scopul de a suscita interesul pentru studierea limbii române de către vorbitorii altor limbi, directorul ANTEM, Lucia Cucu, i-a provocat pe copii să participe la un concurs de recital de poezie sau să transmită mesaje pentru cei dragi în limba română. Copiii au fost entuziasmați și interesați, recitând din Eminescu sau vorbind în română despre pasiunea lor, despre oamenii dragi sau domeniile de interes. Toți participanții au primit din partea ANTEM cadouri începând de la ghidurile de buzunar, până la manuale și cărți de studiere a limbii române. De asemenea, Lucia Cucu a organizat o lecție de limba română pentru două tinere din Ucraina, care au venit pentru prima dată în Republica Moldova.  Rezultatul lecției i-a încântat atât pe copii, cât și pe părinții acestora.

În cadrul evenimentului, mai mulți parteneri de dezvoltare și-au anunțat intenția de a colabora cu ANTEM în ideea de a promova studierea limbii române și integrarea lingvistică a minorităților. Prin urmare, pentru anul 2019-2020 se preconizează lansarea și dezvoltarea proiectelor de instruire, în conformitate cu prevederilor stipulate în cadrul Convenției Europene pentru Drepturile Omului și Cartei Europene pentru Limbile Regionale sau Minoritare.