Astăzi, 26 august, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a lansat un nou modul de studiere la distanță a limbii române, nivelul C1, Româna pentru jurnaliști și specialiștii alolingvi în relații publice grație susținerii financiare a Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”. Programul vizează implicarea tinerilor reprezentanţi ai minorităţilor naţionale în procesul de studiere, la distanţă, a limbii române la nivelul avansat C1, cu ajutorul materialelor educaţionale elaborate în mod special pentru acest modul, fiind integrate pe platforma e-learning http://invat.antem.org.

În cadrul evenimentului, participanţii au făcut schimb de opinii despre utilitatea acestui modul, obiectivele şi impactul proiectului asupra procesului integrării lingvistice şi sociale a tinerilor din Republica Moldova. La eveniment au participat Elena Cernei, viceministrul educației al RM, Igor Munteanu, director al IDIS „Viitorul”, Liuba Valcov, șef adjunct al Biroului Relații Interetnice al RM, Ludmila Burlaca, șef al Direcției Relații Interetnice și Funcționarea Limbilor (BRI), Radu Filip, secretar II al Ambasadei României în RM, experți, traineri și cursanți ANTEM.

Pentru mai multe detalii cu privire la posibilităţile de instruire prin intermediul softului educaţional Învăţăm româna la distanţă vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail: antem.moldova@gmail.com sau la tel.: 022 24 57 12.