Având în vedere parteneriatul cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) în scopul promovării limbii române în rândul vorbitorilor de alte limbi din Republica Moldova, recent, reprezentanții Asociaţiei Naţionale a Trainerilor Europeni din Republica Moldova (ANTEM) au avut o întâlnire cu ministrul Liliana Nicolaescu-Onofrei.

În cadrul întrunirii s-a discutat despre unele aspecte ce țin de acțiunile ulterioare comune de promovare a limbii române și instruirea la distanță a vorbitorilor de alte limbi de pe teritoriul Republicii Moldova. Programul de activități comune face parte din Programului național pentru îmbunătățirea calității învățării limbii române în instituțiile de învățământ general cu instruire în limbile minorităților naționale (2016-2020), în conformitate cu Planul de activitate al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC).

Doamna ministru și-a arătat deschiderea pentru continuitatea activităților de colaborare și realizarea, în parteneriat, a proiectelor de integrare socio-lingvistică a minorităților naționale.

Mai mult, reprezentanții ministerului au apreciat materialele lansate de ANTEM pentru susţinerea integrării lingvistice şi socio-culturale a minorităţilor naţionale din Republica Moldova, prin intermediul Proiectului de învățare simultană a limbilor română și găgăuză: dezvoltarea profesională și dezvoltarea materialelor, cu suportul Înaltului Comisariat pentru Minorităţi Naţionale al OSCE.

În cadrul întrunirii, reprezentanții MECC și ANTEM au stabilit un plan comun de acțiuni, care urmează a fi realizate până la sfârșitul anului 2020.

ANTEM a abordat problema contribuției statului pentru tipărirea materialelor educaționale elaborate pentru învățarea limbii române și găgăuze în instituțiile de educație timpurie din UTAG, dar și alte regiuni ale țării.

Totodată ANTEM și-a arătat disponibilitatea de a asigura grădinițele și din alte regiuni ale țării, precum Bălți, Taraclia, Comrat etc. cu materialele elaborate, în cazul în care se vor găsi resurse financiare de a mări numărul de exemplare tipărite.