ANTEM încurajează optimizarea Programului de instruire lingvistică pentru minorităţi şi valorificarea noilor posibilităţi de învăţare/predare a limbii de stat

ANTEM încurajează optimizarea Programului de instruire lingvistică pentru minorităţi şi valorificarea noilor posibilităţi de învăţare/predare a limbii de stat

La data de 15 aprilie 2013, ANTEM a organizat o şedinţă de evaluare în cadrul căreia au fost discutate aspecte ce ţin de perspectivele implicării, mai active, a Guvernului RM în procesul de învăţare-predare a limbii de stat în rândul reprezentanţilor minorităţilor naţionale din RM, perfecţionarea mecanismului de monitorizare a cursanţilor implicaţi în Programul de instruire lingvistică pentru alolingvii adulţi, perfecţionarea cadrelor didactice şi completarea bazei de date ANTEM cu traineri noi etc.

Citește mai mult
ANTEM pune în discuție noi posibilităţi de însuşire a limbii române pentru alolingvii din Moldova

ANTEM pune în discuție noi posibilităţi de însuşire a limbii române pentru alolingvii din Moldova

La data de 15 aprilie 2013, ANTEM desfășoară o ședință de evaluare, care are drept scop analiza necesităţilor de instruire a alolingvilor, optimizarea procesului de predare-învăţare a limbii române pentru alolingvi și promovarea, în mass-media, a Programului de Instruire Lingvistică pentru Minoritățile Naționale din RM, rolul Guvernului în susținerea politicii de instruire a limbii de stat ș.a.

Citește mai mult
Instruirea lingvistică, prin mijloacele tradiționale și netradiționale, pusă în discuție la ANTEM

Instruirea lingvistică, prin mijloacele tradiționale și netradiționale, pusă în discuție la ANTEM

La data de 22 mai 2013, ANTEM a desfăşurat o şedinţă de evaluare în cadrul căreia au fost puse în discuție aspecte ce ţin de îmbunătăţirea procesului de instruire lingvistică a reprezentanților minorităţilor naţionale din RM în cadrul proiectului finanțat de către Înaltul Comisar pentru Minoritățile Naționale OSCE de la Haga și Guvernul Finlandei.

Citește mai mult