În perioada 21-23 mai 2016, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a organizat un seminar de instruire pentru educatorii de limbă română și găgăuză din grădinițele din UTA Găgăuzia în scopul sporirii nivelului calității de instruire lingvistică pentru copii și părinții lor în cadrul proiectului Integrare cu respect pentru diversitate – învățarea simultană a limbilor română și găgăuză. Acest proiect derulează din 2015 grație susținerii financiare a Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE de la Haga.

Seminarul a avut drept scop dezvoltarea competențelor de lucru a educatorilor cu părinții și copiii acestora în vederea predării-învățării simultane a două limbi. Acesta a fost axat pe instruirea metodologică a educatorilor privind predarea limbilor română și găgăuză în paralel, principiile de creare a unui parteneriat educațional de succes între copii, părinți și educatori, valorificarea aspectelor psihologice de vârstă spre o învățare eficientă, planificarea activităților de învățare simultană ș.a.

Luni, 23 mai, la eveniment a participat și Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE de la Haga, dna Astrid Thors cu delegația acesteia. Excelența sa a menționat despre importanța proiectului pentru Găgăuzia și necesitatea de a fi continuat cu succes în regiune.

Proiectul Integrare cu respect pentru diversitate – învățarea simultană a limbilor română și găgăuză este un proiect novator în Republica Moldova care are drept scop implicarea în procesul de învățare simultană a limbilor română și găgăuză minim a 150 de părinți și copiii lor din 3 raioane ale UTA Găgăuzia (Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești) în baza unui set de materiale elaborate de ANTEM: ghid, curriculum, planșe color pentru achiziționarea vocabularului în română și găgăuză, manual, colecție de povești în găgăuză și română, colecție de cântece și poezii în găgăuză și română.