Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) anunță concurs pentru selectarea experților pentru elaborarea materialelor conform metodologiei de instruire duală (predarea limbii române și a limbii găgăuze pentru adulți și copii) în cadrul Programului de instruire duală în UTA Găgăuzia (2015 – 2017).

Cerințe de bază:

• Expertiză de nivel național / internațional în unul din domeniile menționate mai sus;

• Experiență de participare în variate proiecte naționale / internaționale;

• Disponibilitatea de a participa la proiecte naționale / internaționale;

• Cunoașterea excelentă a limbii române / găgăuze;

• Studii superioare în domeniul filologiei (specialitatea limba română pentru alolingvi, limba găgăuză);

• Experiență minimum de 3 ani în domeniul predării limbii române pentru alolingvi / a limbii găgăuze;

• Responsabilitate maximă și spirit de inițiativă.

 

Candidatul va prezenta următoarele documente:

1. CV-ul;

2. Diploma de specialitate;

3. Copia buletinului de identitate;

4. Un concept de predare/învățare în paralelă a limbii române și a limbii găgăuze (maxim 2 pagini).

 

Toate aplicațiile vor fi transmise prin e-mail (antem.moldova@gmail.com) sau fax (022 24-57-12).

Termen-limită de aplicare: 05 mai 2015.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta prin e-mail sau la tel. 022 24-57-12.