RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ANTEM-ULUI
ÎN PERIOADA  IANUARIE 2013- DECEMBRIE 2013

Despre noi

Misiunea ANTEM: Facilitarea integrării civice socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei interetnice prin instruire şi creare a unui mediu lingvistic favorabil.

Înregistrată în 2008, 19 februarie ANTEM reprezintă o asociaţie specializată în integrarea socială, profesională, culturală şi lingvistică, în instruirea sistematică a limbii române pentru reprezentanţii minorităţilor naţionale, cetăţenii străini, în promovarea dialogului intercultural şi creşterea standardelor de vorbire curentă a limbii oficiale a Republicii Moldova (RM).

Sumar

Pe parcursul anului 2013, ANTEM a realizat toate obiectivele stabilite pentru punerea în aplicare cu succes a proiectelor care vizează integrarea lingvistică a minorităţilor naţionale. În acest context a desfăşurat activităţi privind furnizarea de cursuri de limbă română destinate minorităţilor naţionale din toate zonele geografice ale ţării: regiunile de sud, centru şi nord ale Moldovei. 

Pe lângă activităţile de formare, ANTEM a organizat şi mese rotunde în cadrul cărora s-au discutat problemele ce ţin de procesul de predare-învăţare a limbii de stat pentru adulţi, dezvoltarea de noi materiale didactice pentru minorităţile etnice. Evenimentele menţionate au vizat şi informarea publicului despre necesitatea studierii limbii de stat în regiunile preponderent populate de minorităţi naţionale, precum şi dezvoltarea unui nou concept de facilitare a procesului de asimilare a limbii române.

 

ANTEM a fost implicat și în activități de training pentru profesorii de limbă și literatură română în scopul îmbunătăţirii abilităţilor şi metodelor de predare ale acestora, iar ulterior eficientizării procesului de învăţare/predare a limbii de stat pentru cursanţii alolingvi.

 

Sesiunea de monitorizare a formatorilor în teritoriu, organizată cu intenţia de a determina gradul de succes, dar şi de a depista posibilele impedimente în desfăşurarea activităţilor prevăzute în planul de acţiuni al proiectului, a fost executată de către experţii și staff-ul ANTEM, având ca finalitate aprecierea lucrului realizat de trainerii din teritoriu, precum şi recepţionarea opiniilor parvenite din partea cursanţilor.  

Bilanţul realizărilor pentru anul de activitate 2013 se expun în continuare.

Activitate

Obiective realizate

Furnizarea cursurilor de limbă română

a)               ANTEM a organizat cursuri de instruire, de lungă durată, în 17 localităţi care cuprind ariile geografice de sud, nord şi centru: Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești, Taraclia, Cahul, Copceac, Avdarma, Stoianovca, Drochia, Bălți, Ocnița, Briceni, Bălcăuți, Nihoreni, Vălcineț, Calarașovca și Chișinău. Astfel 485 de cursanți au fost implicați în procesul instruirii lingvistice la nivelul A1-A2.

b)               337 de cursanți, tineri reprezentanți ai minorităților naționale au avut posibilitatea să beneficieze de programul instruirii lingvistice, la distanță, prin intermediul platformei invat.antem.org    

 

Elaborare și diversificare a suportului didactic

a)               În baza Cadrului European de Referință pentru Limbi a fost revizuit curriculum pentru fiecare nivel de instruire lingvistică: A1-A2, B1, B2, C1, și C2 ;

b)               A fost dezvoltat programul „Învățăm româna la distanță” la nivelul B1 (invat.antem.org).

Imersiuni lingvistice si culturale

Evenimentele de imersiune lingvistică şi culturală sunt nişte metode auxiliare interactive ce oferă mediul de comunicare adecvat pentru îmbunătăţirea nivelului de comunicare. Acestea se materializează prin excursii, vizite la teatru, locuri memorabile, discuţii pe teme de cultură, obiceiuri şi tradiţii ale minorităţilor conlocuitoare pe teritoriul RM. Astfel, activitățile de imersiune lingvistică au fost realizate în fiecare localitate care a beneficiat de programul instruirii lingvistice pentru alolingvi.

 

Formarea continuă a profesorilor şi asigurarea continuităţii

Pentru perfecţionarea continuă a echipei de traineri, ANTEM organizează sesiuni de instruire şi consiliere, precum şi participă la alte evenimente menite să adauge un plus de valoare performanţelor trainerilor la nivel local. Astfel s-au organizat: 

a)               1 seminar de instruire pentru profesorii de limbă și literatură română în scopul îmbunătăţirii abilităţilor şi metodelor de predare ale acestora, iar ulterior eficientizării procesului de învăţare/predare a limbii de stat pentru cursanţii alolingvi;

b)               1 training pentru tutorii ANTEM în scopul informării acestora despre subtilitățile utilizării soft-ului educaţional „Învăţăm Româna la distanţă”, dar şi despre condiţiile bunei desfăşurări a proiectului instruirii la distanță per ansamblu;

Reprezentanţii ANTEM au participat, de asemenea, la diverse evenimente axate pe tematica minorităţilor naţionale şi integrarea lor lingvistică şi socială.

 

Monitorizare şi evaluare

Pentru a asigura o bună implementare a programului de instruire lingvistică a minorităţilor naționale, ANTEM desfăşoară periodic, sesiuni de monitorizare pentru evaluarea metodelor şi tehnicilor de predare, abilităţilor organizatorice şi metodice ale trainerilor, dar şi implicării cursanţilor şi reuşita lor.

Astfel, pe parcursul anului 2013, au fost realizate 13 sesiuni de monitorizare în 15 localități implicate în proiectul iInstruirii lingvistice pentru funcționarii publici. Au fost evaluați 16 traineri din diferite localităţi beneficiare.

Au fost evaluate, de asemenea, necesităţile de viitor din punct de vedere metodologic şi tehnic pentru o mai bună implementare a activităţilor de instruire.

 

Creşterea gradului de conştientizare a necesităţii învăţării limbii de stat de către minorităţile naţionale

ANTEM a organizat diverse evenimente cu scop informativ şi de promovare a activităţilor şi obiectivelor sale:

a)          2 mese rotunde la Chișinău și Comrat, în cadrul cărora au fost discutate probleme ce țin de necesităţile lingvistice ale minorităţilor;

b)          editarea materialelor promoţionale pentru a oferi acces la informaţie unui număr cât mai mare de actori interesaţi;

c)           informarea mass-mediei cu privire la activităţile şi evenimentele organizate de ANTEM;

d)         întreținerea legăturii constante cu organele de resort şi partenere (Ministerul Educaţiei al RM, Ministerul Tineretului și Sportului al RM, Aparatul Guvernului, Biroul Relaţii Interetnice, Administraţii Publice Locale partenere).

Stabilirea Acordurilor de colaborare şi parteneriat

 

Pentru a asigura durabilitate activităţilor sale, ANTEM a colaborat cu structurile administrativ teritoriale pe teritoriul cărora sunt prezente comunităţi ale minorităţilor etnice.

Aceste raporturi au fost fixate în acordurile de colaborare şi de parteneriat încheiate cu reprezentanții autorităților publice locale în vederea implementării, cu succes, a programului de instruire lingvistică. ANTEM a semnat acorduri de colaborare, de asemenea, cu diverse direcții de învățământ și alte structuri de stat și comerciale beneficiare de serviciile ANTEM.

 

 

Promovarea activității ANTEM in mass-media

 

 Internet

Nr.

Pagina web

Adresa web

 

Data publicării

 

1.  

www.civic.md

http://www.civic.md/anunturi/evenimente/19890-antem-organizeaz-o-edin-de-evaluare-a-rezultatelor-obinute-in-cadrul-programului-de-qinstruire-lingvistic-a-funcionarilor-publici-din-rmq-pentru-anul-2012.html

26.02.13

2.  

www.nts.md

http://nts.md/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=76&video_id=933

21.02.13

3.  

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/19958-antem-face-totalizri-de-activitate-pentru-anul-2012.html

4.03.13

4.  

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2186/15/ANTEM-face-totalizari-de-activitate-pentru-anul-2012/d,detalii_stire

4.03.13

5.  

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20098-un-nou-val-de-funcionari-care-doresc-s-studieze-limba-roman.html

18.03.13

6.  

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2248/15/Un-nou-val-de-functionari-care-doresc-sa-studieze-limba-romana/d,detalii_stire

18.03.13

7.  

www.ascending.md

http://www.ascending.md/diverse/152–un-nou-val-de-funcionari-care-doresc-s-studieze-limba-roman.html

18.03.13

8.  

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20440-antem-pune-in-discuie-noi-posibiliti-de-insuire-a-limbii-romane-pentru-alolingvii-din-moldova.html

15.04.13

9.  

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2467/15/ANTEM-pune-in-discu-ie-noi-posibilitati-de-insusire-a-limbii-romane-pentru-alolingvii-din-Moldova/d,detalii_stire

15.04.13

10.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20467-antem-incurajeaz-optimizarea-programului-de-instruire-lingvistic-pentru-minoriti-i-valorificarea-noilor-posibiliti-de-invarepredare-a-limbii-de-stat.html

16.04.13

11.   

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2480/15/ANTEM-incurajeaza-optimizarea-Programului-de-instruire-lingvistica-pentru-minoritati-si-valorificarea-noilor-posibilitati-de-invatare-predare-a-limbii-de-stat/d,detalii_stire

16.04.13

12.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20533-antem-pune-in-discuie-rezultatele-necesitile-i-perspectivele-in-cadrul-programului-de-instruire-lingvistic-pentru-minoritile-naionale-din-republica-moldova.html

22.04.13

13.   

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2532/15/ANTEM-pune-in-discutie-rezultatele-necesitatile-si-perspectivele-in-cadrul-Programului-de-Instruire-Lingvistica-pentru-Minoritatile-Nationale-din-Republica-Moldova/d,detalii_stire

22.04.13

14.   

www.europalibera.org

http://www.europalibera.org/content/article/24966443.html#

24.04.13

15.   

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2616/57/ANTEM-pune-in-discutie-posibilitatile-traditionale-si-netraditionale-de-instruire-lingvistica-a-minoritatilor-nationale-din-RM

21.05.13

16.   

www.agenda.md

http://www.agenda.md/?a=31&uid=23

22.05.13

17.   

www.civic.md

http://www.civic.md/anunturi/tendere/21131-asociaia-naional-a-trainerilor-europeni-din-moldova-antem-anun-tender-pentru-selectarea-unei-companii-de-audit.html

26.06.13

18.   

www.civic.md

http://www.civic.md/anunturi/evenimente/21332-antem-ii-planific-activitile-pe-urmtorii-ani.html

15.07.13

19.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/21370-antem-pune-in-discuie-activitile-curente-i-de-viitor.html

18.07.13

20.   

www.contax.com

http://kontax.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&newCp=1

07.08.13

21.   

www.planeta.md

http://planeta.md/item/16231/Cursuri_de_limba_romna_la_nivel_european_/#

14.08.13

22.   

www.contax.com

http://kontax.com/Cursuri_gratuite_de_limba_rom%C3%A2n%C4%83-10885-md.html

14.08.13

23.   

www.icomunicat.md

http://icomunicat.md/comunicat/Cursuri-gratuite-de-limba-romn–1013.html

14.08.13

24.   

www.t9.md

http://www.t9.md/board/announces/index/205

14.08.13

25.   

www. Makler.md

http://makler.md/ru/an/item/print/cat/334/id/11419

14.08.13

26.   

www.allbiz.md

http://www.md.all.biz/board/index.php?action=view&msg_id=951385

 

27.   

www.ong.md

http://ong.md/index.php/news/2880/15/Cursuri-gratuite-de-limba-romana/d,detalii_stire

14.08.13

28.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/22043-la-antem-va-fi-organizat-un-seminar-de-instruire-pentru-profesori.html

25.09.13

29.   

www.contax.com

http://kontax.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&newCp=1

07.08.13

30.   

www.planeta.md

http://planeta.md/item/16231/Cursuri_de_limba_romna_la_nivel_european_/#

14.08.13

31.   

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2609/57/Concurs-elaborare-de-spot-video

16.05.13

32.   

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2617/57/Concurs-de-selectare-a-participantilor-la-Proiectul-E-learning-mijloc-de-integrare-sociala

21.05.13

33.   

www.civic.md

http://www.civic.md/anunturi/instruiri/20787-concurs-de-selectare-a-participanilor-la-proiectul-qe-learning-mijloc-de-integrare-socialq.html

21.05.13

34.   

www.civic.md

http://www.civic.md/anunturi/tendere/20822-tender-e-learning.html

24.05.13

35.   

www.bri.gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=439&l=

27.05.13

36.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20860-antem-lanseaz-proiectul-novator-e-learnig-mijloc-de-integrare-social-a-tinerilor-din-rm.html

28.05.13

37.   

www.ong.md

http://ong.md/news/2640/15/ANTEM-lanseaza-proiectul-novator-E-learnig-mijloc-de-integrare-sociala-a-tinerilor-din-RM/d,detalii_stire

28.05.13

38.   

www.ong.md

http://ong.md/news/2641/15/Tutorii-implicati-in-proiectul-E-learning-mijloc-de-integrare-sociala-a-tinerilor-din-RM-vor-fi-instruiti-la-ANTEM/d,detalii_stire

28.05.13

39.   

www.mts.gov.md

http://www.mts.gov.md/news/?nid=9fa0737637e559848161bb19ce589cde

28.05.13

40.   

www.trm.md

http://www.trm.md/ro/social/vor-invata-gratuit-limba-romana-la-distanta/#.UaZh5RETHZg.facebook

29.05.13

41.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20909-antem-a-dat-startul-oficial-proiectului-e-learning-mijloc-de-integrare-social-a-tinerilor-din-rm.html

31.05.13

42.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20936-antem-pregtete-tutori-in-cadrul-proiectului-e-learning-mijloc-de-integrare-social-a-tinerilor-din-rm.html

03.06.13

43.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/stiri-ong/21006-tinerii-din-localitile-comrat-i-ceadar-lunga-au-fost-informai-despre-posibilitile-utilizrii-platformei-electronice-invm-romana-la-distan.html

10.06.13

44.   

www.ong.md

http://ong.md/news/2672/15/Tinerii-din-localitatile-Comrat-si-Ceadar-Lunga-au-fost-informati-despre-posibilitatile-utilizarii-platformei-electronice-invatam-romana-la-distanta/d,detalii_stire

10.06.13

45.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/21086-in-localitile-din-nordul-moldovei-antem-a-desfurat-prezentri-publice-de-soft.html

20.06.13

46.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/21197-soft-ul-educaional-invm-romana-la-distan-devine-tot-mai-popular-in-randul-tinerilor-din-capital.html

03.07.13

47.   

www.bri. gov.md

http://bri.gov.md/index.php?pag=comunicate&opa=view&id=461&start=&l=

22.08.13

48.   

www.mts.gov.md

http://www.mts.gov.md/news/?nid=daeb3c229e80be5dd63f9ac954e84cca

22.08.13

49.   

www.kontax.com

http://kontax.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=6&lang=ro&pr=AD4GM1dqAmldZA%3D%3D&action=view

23.08.13

50.   

www.icomunicat.md

http://icomunicat.md/comunicat/ANTEM-lanseaz-un-sistem-novator-de-videoconferin-ca-parte-integrant-a-proiectului-E-learning-mijloc-de-integrare-social-a-tinerilor-din-RM–1015.html

23.08.13

51.   

www.civic.md

http://www.civic.md/social/4197-lucia-cucu/videos.html

28.08.13

52.   

www.kontax.com

http://kontax.com/ANTEM_lanseaz%C4%83_sistemul_de_videoconferin%C5%A3%C4%83,_ca_parte_integrant%C4%83_a_proiectului__%E2%80%9EE-learning_%E2%80%93_mijloc_de_integrare_social-11436-md.html

28.08.13

53.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/18196-romana-la-distan-antem-lanseaz-un-soft-educaional.html

28.08.13

54.   

www.icomunicat.md

http://icomunicat.md/comunicat/ANTEM-lanseaz-un-sistem-novator-de-videoconferin-ca-parte-integrant-a-proiectului-E-learning-mijloc-de-integrare-social-a-tinerilor-din-RM–1015.html

29.08.13

55.   

www.en.sport.gov.md

http://en.sport.gov.md/news/?nid=daeb3c229e80be5dd63f9ac954e84cca

29.08.13

56.   

www.bri. gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=comunicate&opa=view&id=462&l=

29.08.13

57.   

www.infotag.md

http://www.infotag.md/noutati/750659/

29.08.13

58.   

www.publika.md

http://www.publika.md/conferinta-de-lansare–invatam-romana-de-la-distanta-prin-sistemul-de-videoconferinta–economie–eficienta–ecologie_1559071.html?signed_request=

28.08.13

59.   

www.voceabasarabiei.net

http://www.voceabasarabiei.net/index.php/social/10160-persoanele-alolingve-vor-putea-invata-limba-romana-de-la-distanta

29.08.13

60.   

www.radiochisinau.md

http://www.radiochisinau.md/tinerii-alolingvi-vor-putea-invata-limba-romana-de-la-distanta-9547

29.08.13

61.   

www.gov.md

http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=6694

29.08.13

62.   

www.mts.gov.md

http://www.mts.gov.md/news/?nid=5d7d61370dd3e4e18b6f72b85b3e1598

29.08.13

63.   

www.evz.md

http://www.evz.md/persoanele-alolingve-vor-putea-invata-limba-romana-de-la-distanta/

29.08.13

64.   

www.itmoldova.com

http://itmoldova.com/2013/08/29/reprezentantii-minoritatilor-nationale-vor-putea-studia-limba-romana-online/

29.08.13

65.   

www.politik.md

http://politik.md/?view=articlefull&viewarticle=20339

30.08.13

66.   

www.diez.md

http://diez.md/2013/09/02/video-e-learning-invatam-romana-la-distanta/

02.09.13

67.   

www.jurnaltv.md

http://www.jurnaltv.md/ro/news/cum-invatam-romana-la-distanta-7945858/

10.09.13

68.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri-ong/22325-antem-a-organizat-un-club-de-discutie-la-chisinau.html

23.10.13

69.   

www.mts.gov.md

http://www.mts.gov.md/news/?nid=ece0c40b233d9ae93e8e3567e502e009

04.12.13

70.   

www.civic.md

http://www.civic.md/comunicate/22793-antem-organizeaza-un-atelier-in-cadrul-proiectului-e-learning-mijloc-de-integrare-sociala-a-tinerilor-din-republica-moldova.html

03.12.13

71.   

www.civic.md

http://www.civic.md/comunicate/22797-antem-organizeaza-conferinta-de-bilant-al-proiectului-e-learning-mijloc-de-integrare-sociala-a-tinerilor-din-republica-moldova.html

03.12.13

72.   

www.ong.md

http://ong.md/index.php/news/3089/58/ANTEM-organizeaza-conferinta-de-bilant-al-proiectului-E-LEARNING-MIJLOC-DE-INTEGRARE-SOCIALa-A-TINERILOR-DIN-REPUBLICA-MOLDOVA

03.12.13

73.   

www.mts.gov.md

http://mts.gov.md/news/?nid=37f845b3cd5f529a6eee404dd5e71e2f

06.12.13

74.   

www.bri.gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=500&start=&l=

04.12.13

75.   

www.plr.md

http://plr.md/vicepremierul-tatiana-poting-si-ministrul-octavian-bodisteanu-au-facut-totalurile-proiectului-e-learning-mijloc-de-integrare-sociala-a-tinerilor/

06.12.13

76.   

www.privesc.eu

http://www.privesc.eu/Arhiva/19144/Conferinta-de-bilant-a-proiectului–E-learning—mijloc-de-integrare-social-cu-suportul-financiar-al-Ministerului-Tineretului-si-Sportului-al-Republic

06.12.13

77.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri-ong/22932-antem-a-organizat-conferinta-de-bilant-in-cadrul-proiectului-e-learning-mijloc-de-integrare-sociala-a-tinerilor-din-republica-

17.12.13

78.   

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2609/57/Concurs-elaborare-de-spot-video

16.05.13

 

Articolele publicate în ziare

 

Nr.

Denumirea ziarului

Denumirea articolului

 

Data publicării

 

1.

Знамя

«Каждый учебный год по всей Молдове, и в частности в Чадыр-Лунге, Национальная ассоциация европейских тренеров Молдовы (ANTEM) организует бесплатные курсы по обучению государственному языку взрослого населения»

 

15.02.13

2.

Didactica Pro 1(77)

„Învăţarea limbii române de către alolingvii din Bălţi: actualitate şi perspective”

 

Martie 2013

3.

Единая Гагаузия

“Мы изучаем язык, на котором говорил Эминеску”

 

Martie 2013

4.

Единая Гагаузия

„Ce spun cursanţii despre masa rotundă”

Aprilie 2013

5.

Знамя (No. 26)

«Национальная Ассоциация Европейских Трейнеров Молдовы (АНТЕМ) проводит набор курсантов на бесплатные курсы по изучению государственного языка»

 

28.06.13

6.

Единая Гагаузия

«Язык – отражение огромного мира»

 

30.05.13

7.

Авдарма: вчера, сегодня, завтра

“Profesoarea – Sarandi O.C.”

Iunie 2013

         

 

 

 

Lucia Cucu,   

Director ANTEM