Acest lucru a fost facilitat și de workshopul organizat, recent, la Comrat, de Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova, cu genericul: Dezvoltarea profesională și dezvoltarea materialelor didactice.

Activitatea, moderată de experții ANTEM, este destinată profesorilor din UTAG, participanți ai Programului de Învățare Simultană a Limbilor Română și Găgăuză. Programul este susținut de Înaltul Comisariat pentru Minorităţi Naţionale al OSCE de la Haga și urmărește acordarea de sprijin metodic și educațional în procesul integrării lingvistice a vorbitorilor de alte limbi de pe teritoriul Republicii Moldova.

La eveniment a participat reprezentatul oficial din partea HCNM OSCE în  Moldova, Sergiu Conovalu, care și-a exprimat susținerea pentru realizarea programelor și inițiativelor de acest gen.

În cadrul workshopului, reprezentanții ANTEM au organizat exerciții practice cu profesorii pentru însușirea fenomenelor gramaticale în grupa pregătitoare. Au vorbit despre strategiile de formare și dezvoltare a competenței gramaticale, au diseminat metodicile de însușire a vocabularului, au prezentat jocuri și tehnici de utilizare a cardurilor cu imagini  în procesul studierii vocabularului etc.

Profesorii, la rândul lor, și-au împărtășit propria experiență în procesul de predare-învățare a limbilor română și găgăuză, în baza materialelor didactice elaborate de ANTEM.

La finalul workshopului, experții ANTEM au venit cu anumite recomandări pentru îmbunătățirea procesului educațional. De asemenea, au vorbit și despre intențiile de activități comune cu Direcției învățământ Comrat, care au fost stabilite, împreună cu șefa instituției, Natalia Cristeva, înainte de eveniment.