Funcţionarii publici vor învaţa limba română

 

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a desfăşurat activitatea de lansare a fazei a VII – a Programului de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din Republica Moldova 2013-2016 cu susţinerea financiară a Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE (Haga). Evenimentul a avut loc pe 15 ianuarie 2014, la ora 10.00, în incinta sediului ANTEM, mun. Chişinău, str. Iacob Hîncu 10/1.

 

În cadrul mesei rotunde s-au prezentat obiectivele şi acţiunile prioritare ale Programului de instruire lingvistică a funcţionarilor de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru perioada 2013-2016. S-au discutat realităţile sociale şi lingvistice ale minorităţilor naţionale din Republica Moldova, dar şi necesităţile solicitanţilor din teritoriu, din perspectiva politicilor de integrare lingvistică a minorităţilor naţionale din RM.

 

ANTEM a realizat o prezentare a materialelor didactice existente şi a noului sistem de evaluare a competenţelor lingvistice la limba română atât pentru funcţionarii publici, cât şi pentru manageri şcolari. Domnul Nicolae Stoianov, vicebaşcanul UTAG şi doamna Vera Balova, şef DGÎ UTAG au menţionat faptul ca limbii română este o necesitate reală nu doar pentru administraţia publică locală, ci şi pentru orice locuitor din această regiune. Tot ei au vorbit despre un sector neacoperit cum ar fi instituţiile preşcolare şi primare şi şi-au expus dorinţa ca fiecare familie să beneficieze de un set de materiale editate de ANTEM. Beneficiarii acestui program au vorbit despre succesele personale ce au apărut în urma frecventării acestui curs. Primarii au relatat despre eficienţa cunoştinţelor obţinute ce le permite înţelegerea fără bariere a documentelor şi actelor în limba română.

 

La final s-au punctat ideile ca toate cele 800 solicitări la cursurile de limba română să fie înregistrate şi să se extindă proiectul şi în alte localităţi sau regiuni, posibil şi dincolo de hotarele ţării noastre. Tot în acest cadru s-a reuşit semnarea acordurilor de parteneriat cu APL şi instituţiile educaţionale din teritoriu.

 

La eveniment au fost prezenţi: Nicolae Stoianov, vicebaşcan UTA Găgăuzia, Ludmila Burlaca, reprezentat BRI, Lucia Cucu, director ANTEM, Elena Mornealo, reprezentant DGÎTS, reprezentanţi APL, UTA Găgăuzia,  experţi, traineri ANTEM şi beneficiari ai programului.

 

 Prin suportul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE (Haga), peste 500 de alolingvi beneficiază de cursuri gratuite de studiere a limbii române, la nivelul A1-A2, B1 şi B2 în conformitate cu standardele europene.

 

Informaţii suplimentare: ANTEM, tel: 022 245712, e-mail: antem.moldova@gmail.com, http://www. antem.org