LEGE cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenesti

LEGE cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenesti

PDF, ro
Studiu privind oportunitatea ratificării  Cartei  Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare  de către Republica Moldova

Studiu privind oportunitatea ratificării Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare de către Republica Moldova

PDF, ro
Planul de Acțiuni cu privire la implementarea Observațiilor finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale

Planul de Acțiuni cu privire la implementarea Observațiilor finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale

PDF, ro
COMITETUL CONSULTATIV PRIVIND CONVENŢIA-CADRU PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

COMITETUL CONSULTATIV PRIVIND CONVENŢIA-CADRU PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

PDF, ro PDF, ru