Studiu privind oportunitatea ratificării  Cartei  Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare  de către Republica Moldova

Studiu privind oportunitatea ratificării Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare de către Republica Moldova

PDF, ro
Planul de Acțiuni cu privire la implementarea Observațiilor finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale

Planul de Acțiuni cu privire la implementarea Observațiilor finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale

PDF, ro
COMITETUL CONSULTATIV PRIVIND CONVENŢIA-CADRU PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

COMITETUL CONSULTATIV PRIVIND CONVENŢIA-CADRU PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

PDF, ro PDF, ru
RAPORTUL PERIODIC AL REPUBLICII MOLDOVA ASUPRA STADIULUI APLICĂRII CONVENŢIEI INTERNAŢIONALE PRIVIND ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE RASIALĂ pentru anii 2008-2009

RAPORTUL PERIODIC AL REPUBLICII MOLDOVA ASUPRA STADIULUI APLICĂRII CONVENŢIEI INTERNAŢIONALE PRIVIND ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE RASIALĂ pentru anii 2008-2009

PDF, ro