Anunț cursuri gratuite la nivelul B2 – instruirea tradițională combinată cu cea la distanță.