ANTEM organizează  un atelier de lucru în cadrul proiectului

E-LEARNING – MIJLOC DE INTEGRARE SOCIALĂ A TINERILOR

DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) cu susţinerea financiară a Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, organizează la 04 decembrie 2013  un atelier de lucru în cadrul proiectului „E – learning mijloc de integrare socială a tinerilor din Republica Moldova”.

În cadrul atelierului, echipa ANTEM îşi propune realizarea unei expertize metodice şi tehnice a platformei electronice Învăţăm româna la distanţă (invat.antem.org) în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de instruire lingvistică a tinerilor reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din RM, beneficiari ai proiectului.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea egalităţii de şanse pentru participarea, la procesul instruirii prin intermediul platformei e-learning, minim a 150 tineri din regiunea Nord, Sud şi Centru. Platforma Învăţăm româna la distanţă acoperă nivelul A1-A2 şi B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi şi este constituită în baza materialelor didactice elaborate în cadrul ANTEM.

La eveniment sunt invitaţi experţi IT, specialişti în domeniul instruirii la distanţă, dar şi în experți în domeniul predării limbii române pentru alolingvi.