Înscrierea la cursurile de limba româna în cadrul Programului Instruirea
Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din RM

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din
Moldova (ANTEM), cu suportul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi
Naţionale al OSCE (Hague) şi Guvernul Finlandei, desfăşoară un vast program de
predare-învăţare a limbii rom
âne, în conformitate cu standardele europene. 

În acest context,
ANTEM propune formarea grupelor, 20 de funcţionari  (funcţionari publici, medici, jurişti,
poliţişti, profesori) alolingvi  care vor
studia limba română.

Perioada de
desfăşurare a cursului este 1 septembrie 2012 – 15 mai 2013, nivelul A1-A2,
B1-B2
, în conformitate cu standardele europene.

ANTEM vă pune la
dispoziţie materialele didactice necesare: manuale, caiete, casete audio,
video, program de instruire la calculator.

Aşteptăm solicitările până la 30 iunie 2012.

training.jpg