Echipei Asociaţiei Naţionale a Trainerilor Europeni din Moldova i-a fost înmânată marţi, 25 august, o scrisoare de gratitudine din partea Biroului Relaţii Interetnice (BRI), în cadrul unei expoziţii consacrate sărbătorilor naţionale Ziua Independenţei şi Ziua Limbii Române.

„De vreme ce este cel mai bun partener al nostru în ceea ce priveşte învăţarea limbii române, aş vrea să înmân o scrisoare de gratitudine întregii echipe a ANTEM în frunte cu dna Lucia Cucu”, a menţionat Elena Beleacova, directorul general al BRI.

Prin intermediul acestei scrisori, echipei ANTEM îi sunt adresate felicitări și sincere mulțumiri pentru activitate prodigioasă în domeniul promovării valorilor general-umane și facilitării relațiilor etnoculturale, participare în procesul de realizare a politicilor statului în spiritul principiilor democratice, toleranței interetnice și aspirațiilor europene.

Directorul general al BRI a dezvăluit faptul că tocmai a revenit la Chişinău de la conferinţa pedagogică anuală, desfăşurată de Direcţia Învăţământ Comrat. „În cadrul conferinţei au fost spuse multe cuvinte de mulţumire pentru programul de învăţare simultană a limbilor română şi găgăuză, lansat în iulie de ANTEM, cu suportul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE de la Haga”.

Găgăuzii speră foarte mult că acest program va fi extins pentru mulţi ani înainte, iar başcanul autonomiei a promis sprijin deplin în implementarea lui, a adăugat Elena Beleacova.

La rândul său, Lucia Cucu, directoarea ANTEM, a adresat felicitări reprezentanţilor grupurilor etnice din ţara noastră cu ocazia frumoaselor sărbători naţionale.

Lucia Cucu a remarcat că echipa ANTEM activează pentru a oferi posibilitatea de a învăţa limba română celor care doresc acest lucru.

„An de an, încercăm să lansăm noi programe de învăţare a limbii oficiale. În prezent, realizăm trei programe, ce asigură însuşirea de către angajaţii din sectorul bugetar a limbii de stat, asimilarea acesteia la distanţă, precum şi învăţarea simultană a limbilor română şi găgăuză”, a specificat directoarea ANTEM tadalafil tablets.

Lucia Cucu şi-a exprimat speranţa că, în viitor, vor fi lansate şi programe de învăţare simultană a limbii române cu ucraineana, bulgara etc.

În cadrul aceluiaşi eveniment, şi alţi vorbitori au remarcat că ANTEM activează intens în scopul învăţării limbii române de către reprezentanţii diferitelor grupuri etnice din ţara noastră. Aceştia au fost îndemnaţi să dea dovadă de receptivitate faţă de ocaziile de acest fel, care le sunt oferite pentru a se integra în societate şi a participa la toate procesele importante ce au loc în ţara noastră.

Creată în 2005, ANTEM a devenit un promotor activ al studierii limbii oficiale de către alolingvi, al abordării profesioniste, competente şi responsabile a integrării minorităţilor naţionale prin cultivarea competenţelor comunicative. ANTEM perseverează în deschiderea dialogului şi a comunicării interculturale şi interetnice prin oferirea serviciilor de predare a limbii de stat pentru diverse categorii de beneficiari.

Pentru detalii:

Tel.: 022 24-57-12 sau

antem.moldova@gmail.com