(Română) ANTEM pune în discuție noi posibilităţi de însuşire a limbii române pentru alolingvii din Moldova

(Română) ANTEM pune în discuție noi posibilităţi de însuşire a limbii române pentru alolingvii din Moldova

(Română) La data de 15 aprilie 2013, ANTEM desfășoară o ședință de evaluare, care are drept scop analiza necesităţilor de instruire a alolingvilor, optimizarea procesului de predare-învăţare a limbii române pentru alolingvi și promovarea, în mass-media, a Programului de Instruire Lingvistică pentru Minoritățile Naționale din RM, rolul Guvernului în susținerea politicii de instruire a limbii de stat ș.a.

подробнее
(Română) Tutorii implicaţi în proiectul „E-learning — mijloc de integrare socială a tinerilor din RM” vor fi instruiţi la ANTEM

(Română) Tutorii implicaţi în proiectul „E-learning — mijloc de integrare socială a tinerilor din RM” vor fi instruiţi la ANTEM

(Română) ANTEM organizează miercuri, 29 mai 2013, seminarul de instruire a tutorilor care vor fi implicaţi în proiectul „E-learning — mijloc de integrare socială a tinerilor din RM” finanţat de către Ministerul Tineretului şi Sportului al RM în colaborare cu Biroul Relaţii Interetnice.

подробнее
(Română) Instruirea lingvistică, prin mijloacele tradiționale și netradiționale, pusă în discuție la ANTEM

(Română) Instruirea lingvistică, prin mijloacele tradiționale și netradiționale, pusă în discuție la ANTEM

(Română) La data de 22 mai 2013, ANTEM a desfăşurat o şedinţă de evaluare în cadrul căreia au fost puse în discuție aspecte ce ţin de îmbunătăţirea procesului de instruire lingvistică a reprezentanților minorităţilor naţionale din RM în cadrul proiectului finanțat de către Înaltul Comisar pentru Minoritățile Naționale OSCE de la Haga și Guvernul Finlandei.

подробнее

ANTEM подводит итоги своей деятельности за 2012 г

27-го февраля 2013 г., ANTEM организовал рабочую встречу с целью обсуждения достигнутых целей в рамках осуществленных проектах за период 2012 г. В ходе встречи были обсуждены также цели и направления деятельности ANTEM на текущий год.

подробнее