RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ANTEM-ULUI
ÎN PERIOADA 
IANUARIE 2013- DECEMBRIE 2013

Despre noi

Misiunea
ANTEM: Facilitarea integrării civice
socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei interetnice prin
instruire şi creare a unui mediu lingvistic favorabil.

Înregistrată în 2008, 19 februarie ANTEM
reprezintă o
asociaţie specializată în integrarea socială, profesională, culturală şi
lingvistică, în instruirea sistematică a limbii române pentru reprezentanţii
minorităţilor naţionale, cetăţenii străini, în promovarea dialogului
intercultural şi creşterea standardelor de vorbire curentă a limbii oficiale a
Republicii Moldova (RM).

Sumar

Pe parcursul
anului 2013, ANTEM a realizat toate obiectivele stabilite pentru punerea în
aplicare cu succes a proiectelor care vizează integrarea lingvistică a
minorităţilor naţionale. În acest context a desfăşurat activităţi privind
furnizarea de cursuri de limbă română destinate minorităţilor naţionale din
toate zonele geografice ale ţării: regiunile de sud, centru şi nord ale
Moldovei. 

Pe lângă activităţile de formare, ANTEM a organizat
şi mese rotunde în cadrul cărora s-au discutat problemele ce ţin de procesul de
predare-învăţare a limbii de stat pentru adulţi, dezvoltarea de noi materiale
didactice pentru minorităţile etnice. Evenimentele menţionate au vizat şi
informarea publicului despre necesitatea studierii limbii de stat în regiunile
preponderent populate de minorităţi naţionale, precum şi dezvoltarea unui nou
concept de facilitare a procesului de asimilare a limbii române.

 

ANTEM a fost implicat și în activități de training
pentru profesorii de limbă și literatură română în scopul îmbunătăţirii
abilităţilor şi metodelor de predare ale acestora, iar ulterior eficientizării
procesului de învăţare/predare a limbii de stat pentru cursanţii alolingvi.

 

Sesiunea de monitorizare a formatorilor în
teritoriu, organizată cu intenţia de a determina gradul de succes, dar şi de a
depista posibilele impedimente în desfăşurarea activităţilor prevăzute în
planul de acţiuni al proiectului, a fost executată de către experţii și
staff-ul ANTEM, având ca finalitate aprecierea lucrului realizat de trainerii
din teritoriu, precum şi recepţionarea opiniilor parvenite din partea
cursanţilor.  

Bilanţul
realizărilor pentru anul de activitate 2013 se expun în continuare.

Activitate

Obiective
realizate

Furnizarea
cursurilor de limbă română

a)              
ANTEM a organizat cursuri de instruire, de
lungă durată, în 17 localităţi care cuprind ariile geografice de sud, nord şi
centru: Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești, Taraclia, Cahul, Copceac, Avdarma,
Stoianovca, Drochia, Bălți, Ocnița, Briceni, Bălcăuți, Nihoreni, Vălcineț,
Calarașovca și Chișinău. Astfel
485 de cursanți au fost implicați în procesul instruirii lingvistice la
nivelul A1-A2.

b)              
337 de cursanți, tineri reprezentanți ai
minorităților naționale au avut posibilitatea să beneficieze de programul
instruirii lingvistice, la distanță, prin intermediul platformei invat.antem.org    

 

Elaborare și
diversificare a suportului didactic

a)              
În baza Cadrului European de Referință
pentru Limbi a fost revizuit curriculum pentru fiecare nivel de instruire
lingvistică: A1-A2, B1, B2, C1, și C2
;

b)              
A fost dezvoltat programul „Învățăm româna
la distanță” la nivelul B1 (invat.antem.org).

Imersiuni lingvistice si culturale

Evenimentele
de imersiune lingvistică şi culturală sunt nişte metode auxiliare interactive
ce oferă mediul de comunicare adecvat pentru îmbunătăţirea nivelului de
comunicare. Acestea se materializează prin excursii, vizite la teatru, locuri
memorabile, discuţii pe teme de cultură, obiceiuri şi tradiţii ale
minorităţilor conlocuitoare pe teritoriul RM. Astfel, activitățile de
imersiune lingvistică au fost realizate în fiecare localitate care a
beneficiat de programul instruirii lingvistice pentru alolingvi.

 

Formarea continuă a profesorilor şi
asigurarea continuităţii

Pentru
perfecţionarea continuă a echipei de traineri, ANTEM organizează sesiuni de
instruire şi consiliere, precum şi participă la alte evenimente menite să
adauge un plus de valoare performanţelor trainerilor la nivel local. Astfel
s-au organizat: 

a)              
1 seminar de instruire pentru profesorii de
limbă și literatură română în scopul îmbunătăţirii abilităţilor şi metodelor
de predare ale acestora, iar ulterior eficientizării procesului de
învăţare/predare a limbii de stat pentru cursanţii alolingvi;

b)              
1 training pentru tutorii ANTEM în scopul
informării acestora despre subtilitățile utilizării soft-ului educaţional
„Învăţăm Româna la distanţă”, dar şi despre condiţiile bunei desfăşurări a
proiectului instruirii la distanță per ansamblu;

Reprezentanţii
ANTEM au participat, de asemenea, la diverse evenimente axate pe tematica
minorităţilor naţionale şi integrarea lor lingvistică şi socială.

 

Monitorizare şi evaluare

Pentru a
asigura o bună implementare a programului de instruire lingvistică a
minorităţilor naționale, ANTEM desfăşoară periodic, sesiuni de monitorizare
pentru evaluarea metodelor şi tehnicilor de predare, abilităţilor
organizatorice şi metodice ale trainerilor, dar şi implicării cursanţilor şi
reuşita lor.

Astfel, pe
parcursul anului 2013, au fost realizate 13 sesiuni de monitorizare în 15
localități implicate în proiectul iInstruirii lingvistice pentru funcționarii
publici. Au fost evaluați 16 traineri din diferite localităţi beneficiare.

Au fost evaluate,
de asemenea, necesităţile de viitor din punct de vedere metodologic şi tehnic
pentru o mai bună implementare a activităţilor de instruire.

 

Creşterea gradului de conştientizare a
necesităţii învăţării limbii de stat de către minorităţile naţionale

ANTEM a
organizat diverse evenimente cu scop informativ şi de promovare a activităţilor
şi obiectivelor sale:

a)         
2 mese rotunde la Chișinău și Comrat, în
cadrul cărora au fost discutate probleme ce țin de necesităţile lingvistice
ale minorităţilor;

b)         
editarea materialelor promoţionale pentru a
oferi acces la informaţie unui număr cât mai mare de actori interesaţi;

c)          
informarea mass-mediei cu privire la
activităţile şi evenimentele organizate de ANTEM;

d)        
întreținerea legăturii constante cu
organele de resort şi partenere (Ministerul Educaţiei al RM, Ministerul
Tineretului și Sportului al RM, Aparatul Guvernului, Biroul Relaţii
Interetnice, Administraţii Publice Locale partenere).

Stabilirea Acordurilor de colaborare şi
parteneriat

 

Pentru a
asigura durabilitate activităţilor sale, ANTEM a colaborat cu structurile
administrativ teritoriale pe teritoriul cărora sunt prezente comunităţi ale
minorităţilor etnice.

Aceste
raporturi au fost fixate în acordurile de colaborare şi de parteneriat încheiate
cu reprezentanții autorităților publice locale în vederea implementării, cu
succes, a programului de instruire lingvistică. ANTEM a semnat acorduri de
colaborare, de asemenea, cu diverse direcții de învățământ și alte structuri
de stat și comerciale beneficiare de serviciile ANTEM.

 

 

Promovarea activității ANTEM in
mass-media

 

 Internet


Nr.

Pagina web

Adresa
web

 

Data
publicării

 

1.  

www.civic.md

http://www.civic.md/anunturi/evenimente/19890-antem-organizeaz-o-edin-de-evaluare-a-rezultatelor-obinute-in-cadrul-programului-de-qinstruire-lingvistic-a-funcionarilor-publici-din-rmq-pentru-anul-2012.html

26.02.13

2.  

www.nts.md

http://nts.md/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=76&video_id=933

21.02.13

3.  

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/19958-antem-face-totalizri-de-activitate-pentru-anul-2012.html

4.03.13

4.  

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2186/15/ANTEM-face-totalizari-de-activitate-pentru-anul-2012/d,detalii_stire

4.03.13

5.  

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20098-un-nou-val-de-funcionari-care-doresc-s-studieze-limba-roman.html

18.03.13

6.  

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2248/15/Un-nou-val-de-functionari-care-doresc-sa-studieze-limba-romana/d,detalii_stire

18.03.13

7.  

www.ascending.md

http://www.ascending.md/diverse/152–un-nou-val-de-funcionari-care-doresc-s-studieze-limba-roman.html

18.03.13

8.  

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20440-antem-pune-in-discuie-noi-posibiliti-de-insuire-a-limbii-romane-pentru-alolingvii-din-moldova.html

15.04.13

9.  

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2467/15/ANTEM-pune-in-discu-ie-noi-posibilitati-de-insusire-a-limbii-romane-pentru-alolingvii-din-Moldova/d,detalii_stire

15.04.13

10.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20467-antem-incurajeaz-optimizarea-programului-de-instruire-lingvistic-pentru-minoriti-i-valorificarea-noilor-posibiliti-de-invarepredare-a-limbii-de-stat.html

16.04.13

11.   

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2480/15/ANTEM-incurajeaza-optimizarea-Programului-de-instruire-lingvistica-pentru-minoritati-si-valorificarea-noilor-posibilitati-de-invatare-predare-a-limbii-de-stat/d,detalii_stire

16.04.13

12.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20533-antem-pune-in-discuie-rezultatele-necesitile-i-perspectivele-in-cadrul-programului-de-instruire-lingvistic-pentru-minoritile-naionale-din-republica-moldova.html

22.04.13

13.   

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2532/15/ANTEM-pune-in-discutie-rezultatele-necesitatile-si-perspectivele-in-cadrul-Programului-de-Instruire-Lingvistica-pentru-Minoritatile-Nationale-din-Republica-Moldova/d,detalii_stire

22.04.13

14.   

www.europalibera.org

http://www.europalibera.org/content/article/24966443.html#

24.04.13

15.   

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2616/57/ANTEM-pune-in-discutie-posibilitatile-traditionale-si-netraditionale-de-instruire-lingvistica-a-minoritatilor-nationale-din-RM

21.05.13

16.   

www.agenda.md

http://www.agenda.md/?a=31&uid=23

22.05.13

17.   

www.civic.md

http://www.civic.md/anunturi/tendere/21131-asociaia-naional-a-trainerilor-europeni-din-moldova-antem-anun-tender-pentru-selectarea-unei-companii-de-audit.html

26.06.13

18.   

www.civic.md

http://www.civic.md/anunturi/evenimente/21332-antem-ii-planific-activitile-pe-urmtorii-ani.html

15.07.13

19.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/21370-antem-pune-in-discuie-activitile-curente-i-de-viitor.html

18.07.13

20.   

www.contax.com

http://kontax.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&newCp=1

07.08.13

21.   

www.planeta.md

http://planeta.md/item/16231/Cursuri_de_limba_romna_la_nivel_european_/#

14.08.13

22.   

www.contax.com

http://kontax.com/Cursuri_gratuite_de_limba_rom%C3%A2n%C4%83-10885-md.html

14.08.13

23.   

www.icomunicat.md

http://icomunicat.md/comunicat/Cursuri-gratuite-de-limba-romn–1013.html

14.08.13

24.   

www.t9.md

http://www.t9.md/board/announces/index/205

14.08.13

25.   

www. Makler.md

http://makler.md/ru/an/item/print/cat/334/id/11419

14.08.13

26.   

www.allbiz.md

http://www.md.all.biz/board/index.php?action=view&msg_id=951385

 

27.   

www.ong.md

http://ong.md/index.php/news/2880/15/Cursuri-gratuite-de-limba-romana/d,detalii_stire

14.08.13

28.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/22043-la-antem-va-fi-organizat-un-seminar-de-instruire-pentru-profesori.html

25.09.13

29.   

www.contax.com

http://kontax.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&newCp=1

07.08.13

30.   

www.planeta.md

http://planeta.md/item/16231/Cursuri_de_limba_romna_la_nivel_european_/#

14.08.13

31.   

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2609/57/Concurs-elaborare-de-spot-video

16.05.13

32.   

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2617/57/Concurs-de-selectare-a-participantilor-la-Proiectul-E-learning-mijloc-de-integrare-sociala

21.05.13

33.   

www.civic.md

http://www.civic.md/anunturi/instruiri/20787-concurs-de-selectare-a-participanilor-la-proiectul-qe-learning-mijloc-de-integrare-socialq.html

21.05.13

34.   

www.civic.md

http://www.civic.md/anunturi/tendere/20822-tender-e-learning.html

24.05.13

35.   

www.bri.gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=439&l=

27.05.13

36.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20860-antem-lanseaz-proiectul-novator-e-learnig-mijloc-de-integrare-social-a-tinerilor-din-rm.html

28.05.13

37.   

www.ong.md

http://ong.md/news/2640/15/ANTEM-lanseaza-proiectul-novator-E-learnig-mijloc-de-integrare-sociala-a-tinerilor-din-RM/d,detalii_stire

28.05.13

38.   

www.ong.md

http://ong.md/news/2641/15/Tutorii-implicati-in-proiectul-E-learning-mijloc-de-integrare-sociala-a-tinerilor-din-RM-vor-fi-instruiti-la-ANTEM/d,detalii_stire

28.05.13

39.   

www.mts.gov.md

http://www.mts.gov.md/news/?nid=9fa0737637e559848161bb19ce589cde

28.05.13

40.   

www.trm.md

http://www.trm.md/ro/social/vor-invata-gratuit-limba-romana-la-distanta/#.UaZh5RETHZg.facebook

29.05.13

41.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20909-antem-a-dat-startul-oficial-proiectului-e-learning-mijloc-de-integrare-social-a-tinerilor-din-rm.html

31.05.13

42.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/20936-antem-pregtete-tutori-in-cadrul-proiectului-e-learning-mijloc-de-integrare-social-a-tinerilor-din-rm.html

03.06.13

43.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/stiri-ong/21006-tinerii-din-localitile-comrat-i-ceadar-lunga-au-fost-informai-despre-posibilitile-utilizrii-platformei-electronice-invm-romana-la-distan.html

10.06.13

44.   

www.ong.md

http://ong.md/news/2672/15/Tinerii-din-localitatile-Comrat-si-Ceadar-Lunga-au-fost-informati-despre-posibilitatile-utilizarii-platformei-electronice-invatam-romana-la-distanta/d,detalii_stire

10.06.13

45.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/21086-in-localitile-din-nordul-moldovei-antem-a-desfurat-prezentri-publice-de-soft.html

20.06.13

46.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/21197-soft-ul-educaional-invm-romana-la-distan-devine-tot-mai-popular-in-randul-tinerilor-din-capital.html

03.07.13

47.   

www.bri. gov.md

http://bri.gov.md/index.php?pag=comunicate&opa=view&id=461&start=&l=

22.08.13

48.   

www.mts.gov.md

http://www.mts.gov.md/news/?nid=daeb3c229e80be5dd63f9ac954e84cca

22.08.13

49.   

www.kontax.com

http://kontax.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=6&lang=ro&pr=AD4GM1dqAmldZA%3D%3D&action=view

23.08.13

50.   

www.icomunicat.md

http://icomunicat.md/comunicat/ANTEM-lanseaz-un-sistem-novator-de-videoconferin-ca-parte-integrant-a-proiectului-E-learning-mijloc-de-integrare-social-a-tinerilor-din-RM–1015.html

23.08.13

51.   

www.civic.md

http://www.civic.md/social/4197-lucia-cucu/videos.html

28.08.13

52.   

www.kontax.com

http://kontax.com/ANTEM_lanseaz%C4%83_sistemul_de_videoconferin%C5%A3%C4%83,_ca_parte_integrant%C4%83_a_proiectului__%E2%80%9EE-learning_%E2%80%93_mijloc_de_integrare_social-11436-md.html

28.08.13

53.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/18196-romana-la-distan-antem-lanseaz-un-soft-educaional.html

28.08.13

54.   

www.icomunicat.md

http://icomunicat.md/comunicat/ANTEM-lanseaz-un-sistem-novator-de-videoconferin-ca-parte-integrant-a-proiectului-E-learning-mijloc-de-integrare-social-a-tinerilor-din-RM–1015.html

29.08.13

55.   

www.en.sport.gov.md

http://en.sport.gov.md/news/?nid=daeb3c229e80be5dd63f9ac954e84cca

29.08.13

56.   

www.bri. gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=comunicate&opa=view&id=462&l=

29.08.13

57.   

www.infotag.md

http://www.infotag.md/noutati/750659/

29.08.13

58.   

www.publika.md

http://www.publika.md/conferinta-de-lansare–invatam-romana-de-la-distanta-prin-sistemul-de-videoconferinta–economie–eficienta–ecologie_1559071.html?signed_request=

28.08.13

59.   

www.voceabasarabiei.net

http://www.voceabasarabiei.net/index.php/social/10160-persoanele-alolingve-vor-putea-invata-limba-romana-de-la-distanta

29.08.13

60.   

www.radiochisinau.md

http://www.radiochisinau.md/tinerii-alolingvi-vor-putea-invata-limba-romana-de-la-distanta-9547

29.08.13

61.   

www.gov.md

http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=6694

29.08.13

62.   

www.mts.gov.md

http://www.mts.gov.md/news/?nid=5d7d61370dd3e4e18b6f72b85b3e1598

29.08.13

63.   

www.evz.md

http://www.evz.md/persoanele-alolingve-vor-putea-invata-limba-romana-de-la-distanta/

29.08.13

64.   

www.itmoldova.com

http://itmoldova.com/2013/08/29/reprezentantii-minoritatilor-nationale-vor-putea-studia-limba-romana-online/

29.08.13

65.   

www.politik.md

http://politik.md/?view=articlefull&viewarticle=20339

30.08.13

66.   

www.diez.md

http://diez.md/2013/09/02/video-e-learning-invatam-romana-la-distanta/

02.09.13

67.   

www.jurnaltv.md

http://www.jurnaltv.md/ro/news/cum-invatam-romana-la-distanta-7945858/

10.09.13

68.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri-ong/22325-antem-a-organizat-un-club-de-discutie-la-chisinau.html

23.10.13

69.   

www.mts.gov.md

http://www.mts.gov.md/news/?nid=ece0c40b233d9ae93e8e3567e502e009

04.12.13

70.   

www.civic.md

http://www.civic.md/comunicate/22793-antem-organizeaza-un-atelier-in-cadrul-proiectului-e-learning-mijloc-de-integrare-sociala-a-tinerilor-din-republica-moldova.html

03.12.13

71.   

www.civic.md

http://www.civic.md/comunicate/22797-antem-organizeaza-conferinta-de-bilant-al-proiectului-e-learning-mijloc-de-integrare-sociala-a-tinerilor-din-republica-moldova.html

03.12.13

72.   

www.ong.md

http://ong.md/index.php/news/3089/58/ANTEM-organizeaza-conferinta-de-bilant-al-proiectului-E-LEARNING-MIJLOC-DE-INTEGRARE-SOCIALa-A-TINERILOR-DIN-REPUBLICA-MOLDOVA

03.12.13

73.   

www.mts.gov.md

http://mts.gov.md/news/?nid=37f845b3cd5f529a6eee404dd5e71e2f

06.12.13

74.   

www.bri.gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=500&start=&l=

04.12.13

75.   

www.plr.md

http://plr.md/vicepremierul-tatiana-poting-si-ministrul-octavian-bodisteanu-au-facut-totalurile-proiectului-e-learning-mijloc-de-integrare-sociala-a-tinerilor/

06.12.13

76.   

www.privesc.eu

http://www.privesc.eu/Arhiva/19144/Conferinta-de-bilant-a-proiectului–E-learning—mijloc-de-integrare-social-cu-suportul-financiar-al-Ministerului-Tineretului-si-Sportului-al-Republic

06.12.13

77.   

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri-ong/22932-antem-a-organizat-conferinta-de-bilant-in-cadrul-proiectului-e-learning-mijloc-de-integrare-sociala-a-tinerilor-din-republica-

17.12.13

78.   

www.ong.md

http://www.ong.md/news/2609/57/Concurs-elaborare-de-spot-video

16.05.13

 

Articolele
publicate în ziare

 

Nr.

Denumirea ziarului

Denumirea articolului

 

Data publicării

 

1.

Знамя

«Каждый учебный год по всей
Молдове, и в частности в Чадыр-Лунге, Национальная ассоциация европейских
тренеров Молдовы (ANTEM)
организует бесплатные курсы по обучению государственному языку взрослого
населения»

 

15.02.13

2.

Didactica Pro 1(77)

„Învăţarea limbii
române de către alolingvii din Bălţi: actualitate şi perspective”

 

Martie 2013

3.

Единая Гагаузия

“Мы изучаем язык, на котором говорил Эминеску”

 

Martie 2013

4.

Единая Гагаузия

„Ce spun cursanţii despre masa rotundă”

Aprilie 2013

5.

Знамя (No. 26)

«Национальная Ассоциация Европейских Трейнеров Молдовы (АНТЕМ) проводит
набор курсантов на бесплатные курсы по изучению государственного языка»

 

28.06.13

6.

Единая Гагаузия

«Язык – отражение огромного мира»

 

30.05.13

7.

Авдарма: вчера, сегодня, завтра

“Profesoarea – Sarandi O.C.”

Iunie 2013

 

 

 

Lucia Cucu,   


Director ANTEM