Creată în 2005 şi înregistrată în 2008 ANTEM  a devenit un promotor al studierii limbii oficiale pentru vorbitorii de alte limbi din RM, al abordării profesioniste, competente şi responsabile a integrării minorităţilor naţionale prin cultivarea  competenţelor comunicative. 

ANTEM perseverează în a încuraja dialogul intercultural si comunicarea interetnică prin oferirea serviciilor de predare a limbii de stat pentru diverse categorii de beneficiari.

Misiunea ANTEM: Facilitarea integrării civice, socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei interetnice prin instruire şi creare a unui mediu lingvistic favorabil.

REALIZĂRI

 •  Materiale didactice elaborate în conformitate cu standardele europene;
 •  Tehnologii moderne de predare / învăţare a limbii de stat pentru adulţi;
 •  Traineri cu o vastă pregătire profesională;
 •  Arie geografică extinsă;
 •  Beneficiari din diverse domenii de activitate;
 •  Peste 3000 de absolvenţi.

 PARTENERII ANTEM

 •  Biroul Relații Interetnice al Republicii Moldova;
 •  Biroul Migrație și Azil al Republicii Moldova;
 •  Ministerul Educației al Republicii Moldova;
 •  Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova;
 •  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova;
 •  Primăriile din toate raioanele Republicii Moldova și autoritățile publice locale, unde se desfășoară programul de instruire;
 • Unitatea Teritorial-Autonomă Găgăuză;
 • Universități, direcții de învățământ

 Portofoliul de programe și proiecte implementate:

 1.

Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din Republica Moldova

OSCE HCNM

aprilie 2008 – mai 2016

 2.

Învățarea simultană a limbilor română și găgăuză

OSCE HCNM

2015-2017

3.

Integrarea sociolingvistică și profesională a tinerilor din Republica Moldova

Ministerul Tineretului şi Sportului

iunie – decembrie 2015

 4.

Limba română pentru alolingvi. Liga persoanelor infectate cu HIV/Sida

Soros Moldova

decembrie 2010 – februarie 2011

 5.

Integrarea tinerilor în societate prin instruire la distanţă

Ministerul Tineretului şi Sportului

iulie 2012 – decembrie 2012

 6.

E-learning – mijloc de integrare socială a tinerilor din Republica Moldova

Ministerul Tineretului şi Sportului

aprilie – decembrie 2013

 7.

Integrarea socială şi profesională a tinerilor prin instruire la distanţă

Ministerul Tineretului şi Sportului

mai – decembrie 2014

 8.

Instruirea lingvistică a asistenților sociali din Republica Moldova

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

aprilie – octombrie 2014

 Domenii de interes:

 •  Dialog Intercultural;
 •  Drepturile minorităților naționale;
 •  Integrarea social-culturală și profesională a minorităților naționale;
 •  Dezvoltarea metodologiei de predare-învățare a limbii.
Scrisoare recomandara HCNM
№ ___ от 20ого Июня 2008г
_licenta_ANTEM
_certificat de inregistrare 1
_certificat de inregistrare