Recrutare 2013

(Română) Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), cu suportul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE (Hague) şi Guvernul Finlandei, desfăşoară un vast program de predare-învăţare a limbii române, în conformitate cu standardele europene.

Read more