Tendințe noi în predarea limbii române conform standardelor europene puse în discuţie la ANTEM

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a organizat pe 8 noiembrie 2014, la Chişinău, o şedinţă de evaluare ce vizează Programul de Instruire Lingvistică a Minorităţilor Naţionale din Republica Moldova 2014-2016.                               

În cadrul şedinţei, trainerii ANTEM au făcut o evaluare a programului, dar și un schimb de experiență pentru promovarea bunelor practici de predare-învățare a limbii române ca limba a doua pentru adulții alolingvi.

Instruirea tradiţională combinată cu cea la distanţă, dar şi metodele de predare a limbii române, după un model nou, cum ne repartizăm timpul și materialul didactic pentru o instruire eficientă au fost puse în discuție în cadrul ședinței.

 

Informaţii suplimentare:

Beniuc Adriana, coordonator de proiect

Rodica Jardan, asistent de proiect

ANTEM, mun. Chişinău, str. Iacob Hîncu, 10/14, MD 2005

tel: (373 22) 24.57.12 antem.moldova@gmail.com

http://antem.org