(Română) Studiază limba română în cadrul «Programului de instruire lingvistică pentru minorităţile naţionale din Republica Moldova»

(Română) Studiază limba română în cadrul «Programului de instruire lingvistică pentru minorităţile naţionale din Republica Moldova»

Хочешь изучать румынский язык?
Хочешь получить сертификат о владении языком?
Национальная Ассоциация Европейских Трейнеров Молдовы предлагают курсы румынского языка.

подробнее
(Română) Cursuri de limba română gratuite

(Română) Cursuri de limba română gratuite

(Română) Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) informează că, prin suportul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE (Hague) şi a Guvernului Finlandei, desfăşoară un vast program de integrare lingvistică a minorităţilor din Republica Moldova. În perioada 2008 — 2011, mai bine de 2000 de persoane au beneficiat de acest program, printre ei fiind angajaţi din sfera administrării publice, medicinii, învăţământului, economiei, poliţiei, relaţii cu publicul.

подробнее