Pe 17 mai 2016, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) lansează o nouă etapă a programului INVĂȚĂM ROMÂNA LA DISTANȚĂ în cadrul  proiectul Româna la distanță – oportunitate de integrare socioprofesională pentru tinerii din Republica Moldova, care este implementat cu suportul financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea egalităţii de şanse, privind integrarea socială şi profesională, prin prisma instruirii lingvistice la distanţă a minim 100 tineri reprezentanți ai minorităților etnice, prioritar din centrele de tineret din regiunile Nord, Sud și Centru ale RM.

Platforma e-learning  „Învăţăm româna la distanţă”  (invat.antem.org)  acoperă nivelele A1-A2, B1, B2 şi C1 (pentru anumite categorii profesionale) conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi şi este creată în baza materialelor didactice elaborate de ANTEM. În acest an ANTEM își va completa platforma cu un nou modul la nivelul C1 (Româna pentru specialiștii în relații publice) menit să dezvolte competențele lingvistice ale tinerilor specialiști în domeniul comunicării și jurnalismului pentru o mai bună competitivitate profesională.       

Proiectul mai are menirea de a inova procesul educaţional, astfel sunt planificate evenimente de sensibilizare a mediului academic, dar şi a factorilor de decizie vizavi de utilitatea educaţiei neformale.

La eveniment sunt invitați Victor ZUBCU, ministrul tineretului și sportului  al RM, Elena CERNEI, viceministrul educației al RM, Iurie ȚURCANU, directorul executiv al Centrului de guvernare electronică, Oleg BABENCO, directorul general al Biroul Relații Interetnice, Olesea TANASOGLO, vicebașcan al UTAG, reprezentanți ai direcțiilor de învățământ din Taraclia Chișinău și UTAG, Lucia CUCU, directorul ANTEM, traineri, specialişti IT, experţi ANTEM, tutori şi cursanţi.

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, care asigură continuitatea programului şi are drept scop facilitarea integrării civice, socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei interetnice prin instruire şi crearea unui mediu lingvistic favorabil.