Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) anunță concurs pentru selectarea experților și trainerilor locali pentru predarea, limbii române, la alolingvi și implicarea în diverse proiecte naționale și internaționale.

Pentru POZIȚIA DE EXPERT ANTEM solicită următoarele activități:

 • Managementul predării lingvistice;
 • Predarea-învăţarea limbii române alolingvilor şi cetăţenilor străini;
 • Cultura comunicării;
 • Comunicare interculturală;
 • Elaborare de materiale didactice pentru adulţii alolingvi;
 • Imersiune lingvistică;
 • Imersiune culturală;
 • Cluburi de discuţii;
 • Strategii de dezvoltare;
 • Elaborare de proiecte;
 • PR  etc.

Cerințe de bază:

 • Expertiză de nivel național / internațional în unul din domeniile menționate mai sus;
 • Experiență de participare în variate proiecte naționale / internaționale;
 • Disponibilitatea de a participa la proiecte naționale / internaționale;
 • Cunoașterea excelentă a unei limbi de circulație internațională.

Pentru POZIȚIA DE TRAINER

ANTEM înaintează următoarele cerințe:

 • Cunoașterea avansată a limbii române (minim nivelul C1);
 • Studii superioare în domeniul filologiei (specialitatea limba română) pentru alolingvi;
 • Experiență minimum de 3 ani în domeniul predării limbii române pentru alolingvii adulți.
 • Responsabilitate maximă și spirit de inițiativă.

Candidatul va prezenta următoarele documente:

1. CV-ul;
2. Diploma de specialitate;
3. Copia buletinului de identitate;
4. Un model de proiect didactic.

Toate aplicațiile vor fi transmise prin e-mail (antem.moldova@gmail.com) sau fax (022 24-57-12).
Termen – limită de aplicare: 15 iulie 2014.
Pentru mai multe detalii ne puteți contacta prin e-mail sau la tel. 022 24-57-12.