Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) anunță concurs pentru selectarea experților și trainerilor locali pentru predarea limbii române la alolingvi și implicarea în diverse proiecte naționale și internaționale.

 • Pentru POZIȚIA DE EXPERT ANTEM solicită următoarele activități:
 • • Consultanță în predarea-învăţarea limbii române ca limba a doua, dar și ca limba străină;
 • • Elaborare de materiale didactice pentru adulţii alolingvi;
 • • Organizarea seminarelor de instruire metodică pentru trainerii locali, dar și pentru tutorii din cadrul programului de instruire la distanță;
 • • Elaborare de proiecte.

Cerințe de bază:

 • * Expertiză de nivel național / internațional în unul din domeniile menționate mai sus;
 • * Experiență de participare în variate proiecte naționale / internaționale;
 • * Disponibilitatea de a participa la proiecte naționale / internaționale;
 • * Cunoașterea excelentă a unei limbi de circulație internațională.

Pentru POZIȚIA DE TRAINER ANTEM înaintează următoarele cerințe:

 • • Cunoașterea avansată a limbii române (minim nivelul C1);
 • • Studii superioare în domeniul filologiei, specialitatea limba română pentru alolingvi;
 • • Experiență minimum de 3 ani în domeniul predării limbii române pentru alolingvii adulți;
 • • Responsabilitate maximă și spirit de inițiativă.

Candidatul va prezenta următoarele documente:

 • 1. CV-ul;
 • 2. Diploma de specialitate;
 • 3. Copia buletinului de identitate;
 • 4. Un model de proiect didactic.

Toate aplicațiile vor fi transmise prin e-mail (antem.moldova@gmail.com) sau fax (022 24-57-12). Termen – limită de aplicare: 15 iulie 2016. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta prin e-mail sau la tel. 022 24-57-12.