Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova a lansat, pe 10 iunie 2015, proiectul ”Integrarea sociolingvistică și profesională a tinerilor din Republica Moldova”. Acesta este o parte componentă a programului ”Învățăm româna la distanță”, implementat de ANTEM, cu suportul financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului.

Scopul noului proiect este de a asigura egalitatea de şanse, integrarea socială şi cea profesională, prin instruirea lingvistică la distanţă a cel puțin 105 elevi, studenţi, tineri specialişti, mame aflate în concediu de maternitate şi persoane cu dizabilităţi. Toţi ei sunt reprezentanţi ai minorităţilor etnice din localităţile Comrat, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Briceni, Bălţi şi Chişinău.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este de a inova procesul educaţional. În acest scop, au fost preconizate evenimente de sensibilizare a mediului academic, dar şi a factorilor de decizie cu privire la utilitatea educaţiei neformale.

Instruirea are loc prin intermediul platformei e-learning „Învăţăm româna la distanţă” (http://invat.antem.org), care acoperă nivelurile A1-A2, B1, B2 şi C1 (pentru anumite categorii profesionale). Platforma este conformă Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi şi a fost creată în baza materialelor didactice elaborate de ANTEM.

Proiectul ”Integrarea sociolingvistică și profesională a tinerilor din Republica Moldova” a fost preconizat pentru perioada iunie – decembrie 2015. În cadrul programului ”Învățăm româna la distanță”, în acest an, 105 persoane au finalizat nivelul B2. Totodată, din iunie, la nivelurile A1-A2 învață româna 75 de persoane, iar începând din septembrie 75 de beneficiari vor urma nivelul B1 și 35 – nivelul C1.

La cursurile de învățare a limbii române la distanță se pot înscrie persoane cu vârsta de la 16 la 35 de ani.

Pentru mai multe detalii privind posibilităţile de instruire prin intermediul softului educaţional „Învăţăm româna la distanţă” puteți accesa:

http://www.invat.antem.org/formular.php  sau să ne contactați la:

Tel.: 022 24-57-12 sau antem.moldova@gmail.com