Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), cu suportul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE de la Haga şi Guvernul Finlandei, desfăşoară un vast program de predare-învăţare a limbii române, în conformitate cu standardele europene.

Beneficiari: Angajați din sistemul bugetar: primari, medici, profesori, juriști, polițiști, procurori, judecători etc.

Perioada și formatul desfășurării cursurilor de română:

Nivelul A1-A2 (nivel începător): septembrie 2014 – martie 2015

Nivelul B1 (nivel intermediar): septembrie 2014 – decembrie 2014

Aria geografică: pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Facilități: Acces gratis la toate materialele didactice necesare: manuale, caiete, casete audio, video, program de instruire la computer. Procedura de aplicare: ANTEM admite 2 posibilități de aplicare: individuală și de grup.

Aplicația individuală presupune inițiativa separată a persoanei interesate în proiect care va aplica la programul de curs prezentând următoarele documente:

  •     copia buletinului de identitate;
  •     documentul justificativ privind locul de muncă al aplicantului;
  •     cererea de participare în programul de instruire cu indicarea nivelului de studiu solicitat.

Aplicația de grup subînțelege solicitarea, din partea unei instituții de stat, de a participa în cadrul programului de instruire, care va fi transmisă, la ANTEM, prin e-mail (antem.moldova@gmail.com) sau fax (022 24-57-12) sub formă de „listă a participanților” și cerere semnată de șeful instituției aplicante unde va fi indicat nivelul de studiu solicitat.

Termen limită de aplicare: 4 august 2014.

Pentru mai multe detalii cu privire la proiect, ne puteți contacta prin e-mail (antem.moldova@gmail.com) sau la tel. 022 24-57-12.