Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) organizează o conferinţă aniversară cu ocazia împlinirii a 7 ani de activitate în domeniul integrării lingvistice, sociale şi profesionale a minorităţilor etnice din Republica Moldova.

Conferinţa va avea loc la 24 aprilie, ora 10.00, str. Iacob Hîncu 10/ 1, sala de conferinţă, etajul 2. În cadrul evenimentului, finanţatorii, partenerii, experţii, trainerii şi cursanţii ANTEM şi vor expune opiniile vizavi de experienţele de colaborare, succesele şi necesităţile în cadrul proiectelor realizate. Invitatul special, la eveniment, este dna Astrid Thors, Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE de la Haga.

ANTEM este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, care asigură continuitatea programului şi are drept scop facilitarea integrării civice, socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei interetnice prin instruire şi crearea unui mediu lingvistic favorabil. 10 ani de integrare lingvistică a minorităţilor naţionale şi 7 ani de promovare a unui mediu sociolingvistic favorabil integrării.

Informaţii suplimentare: Beniuc Adriana,coordonator de proiect

ANTEM,  str. Iacob Hîncu, 10/14, mun. Chişinău, MD 2005

Tel: (373 22) 24.57.12,

antem.moldova@gmail.com

http:// antem.org