Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova lansează un concurs de selectare a unei companii  care va oferi servicii IT  în cadrul proiectului Integrarea socială și profesională a tinerilor prin instruire la distanță finanțat de către Ministerul Tineretului și Sportului al RM.

Sarcina tehnică cuprinde:

• Elaborarea şi integrarea nivelului C1 în platforma deja existentă www.invat.antem.org;

• Suportul sistemului de e-learning, plasarea informaţiei, deservirea tehnică;

• Integrarea sistemului de instruire la distanţă cu sistemul de videoconferinţă: integrarea și adaptarea cu nivelul C1.

Perioada de prestare a serviciilor: mai 2014  – decembrie 2014.

Data limită de depunere a dosarelor este 15 mai 2014, ora 17:00.

Vă rugăm să ne transmiteți CV-ul organizaţiei şi oferta de preţ. Achitarea se face prin transfer în baza contractului de prestări servicii. Oferta de aplicare, cu semnătură şi ștampilă umedă, urmează a fi completată în limba română şi expediată, cu menţiunea Integrarea socială și profesională a tinerilor prin instruire la distanță, prin e-mail ( antem.moldova@gmail.com)  sau depusă la oficiul ANTEM pe adresa: str. Iacob Hâncu 10/1, etajul 3, tel./fax.: 022  24.57.12.