Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) lansează un concurs de selectare a unei companii  care va oferi servicii IT  în cadrul proiectului „Instruirea lingvistică pentru asistenții sociali din Republica Moldova” finanțat de către  Agenția Austrică pentru Dezvoltare (ADA).

Sarcina tehnică cuprinde:

• Ajustări funcţionale ale platformei: modulul Cursuri, modulul Utilizatori (grupe de utilizatori cu înscrieri manuale și înscrieri automate);

• Elaborarea şi integrarea nivelului C1: elaborări și compatibilități cu modulele Resurse și Activități;

• Suportul sistemului de e-learning, plasarea informaţiei, deservirea tehnică;

• Integrarea sistemului de instruire la distanţă cu sistemul de videoconferinţă: integrarea și adaptarea cu nivelul C1.

Perioada de prestare a serviciilor: 28 aprilie – 31 iulie 2014.

Data limită de depunere a dosarelor este 25 aprilie 2014, ora 17:00.

Vă rugăm să ne transmiteți CV-ul organizaţiei şi oferta de preţ. Achitarea se face prin transfer în baza contractului de prestări servicii.

Oferta de aplicare, cu semnătură şi ștampilă umedă, urmează a fi completată în limba română şi expediată, cu menţiunea „Instruirea lingvistică pentru asistenții sociali din Republica Moldova”, prin e-mail (antem.moldova@gmail.com)  sau depusă la oficiul ANTEM pe adresa: str. Iacob Hâncu 10/1, etajul 3, tel./fax.: 022  24.57.12.