ANTEM anunță un concurs de studiere gratuită a limbii române în cadrul Programului de instruire lingvistică pentru funcționarii publici 2013-2014, finanțat de către Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE de la Haga şi Guvernul Finlandei.

Beneficiari: Angajați din sistemul bugetar: primari, medici, profesori, juriști, polițiști, procurori, judecători etc.

Perioada și formatul desfășurării cursurilor de română:

Nivelul A1-A2 (nivel începător): septembrie 2014 – martie 2015

Nivelul B1 (nivel intermediar): septembrie 2014 – decembrie 2014

 

Aria geografică: pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Facilități: Acces gratis la toate materialele didactice necesare: manuale, caiete, casete audio, video, program de instruire la computer. Procedura de aplicare: ANTEM admite 2 posibilități de aplicare: individuală și de grup.

Aplicația individuală presupune inițiativa separată a persoanei interesate în proiect care va aplica la programul de curs prezentând următoarele documente:

  • copia buletinului de identitate;
  • documentul justificativ privind locul de muncă al aplicantului;
  • cererea de participare în programul de instruire cu indicarea nivelului de   studiu solicitat.

Aplicația de grup subînțelege solicitarea, din partea unei instituții de stat, de a participa în cadrul programului de instruire, care va fi transmisă, la ANTEM, prin e-mail (antem.moldova@gmail.com) sau fax (022 24-57-12) sub formă de „listă a participanților” și cerere semnată de șeful instituției aplicante unde va fi indicat nivelul de studiu solicitat.

Termen limită de aplicare: 20 august 2014