Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) informează că, prin suportul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE (Hague) şi a Guvernului Finlandei, desfăşoară un vast program de integrare lingvistică a minorităţilor din Republica Moldova. În perioada 2008 – 2011, mai bine de 2000 de persoane au beneficiat de acest program, printre ei fiind angajaţi din sfera administrării publice, medicinii, învăţământului, economiei, poliţiei, relaţii cu publicul.

În acest context, ANTEM oferă posibilitatea funcţionarilor alolingvi  (funcţionari publici, medici, jurişti, poliţişti, profesori) de a studia limba română gratis şi vă propune formarea grupelor a câte 20 de funcţionari, astfel contribuind la o mai bună integrare a lor în societate.