Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) lansează o nouă etapă a programului INVĂȚĂM ROMÂNA LA DISTANȚĂ în cadrul proiectului Diversificarea accesului la educație a tinerilor prin instruire la distanță, care este implementat cu suportul financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului din Republica Moldova

Evenimentul va avea loc vineri, 12 mai 2017, ora 10.00, în incinta IDIS Viitorul, sala de conferinţe, et. 2, str. Iacob Hâncu 10/1.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea egalităţii de şanse, privind integrarea socială şi profesională, prin prisma instruirii lingvistice la distanţă a minim 525 tineri specialiști, reprezentanți ai minorităților etnice din regiunile Nord, Sud și Centru ale RM.

Platforma e-learning Învăţăm româna la distanţă  (http://invat.antem.org) acoperă nivelele A1-A2, B1, B2 şi C1 (pentru anumite categorii profesionale) conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi şi este creată în baza materialelor didactice elaborate de ANTEM.

Proiectul mai are menirea de a inova procesul educaţional, astfel sunt planificate evenimente de sensibilizare a mediului academic, dar şi a factorilor de decizie vizavi de utilitatea educaţiei neformale.

La eveniment sunt invitați Victor Zubcu, ministrul Tineretului și Sportului al RM, Elena Cernei, viceministru al Educației RM, Oleg Babenco, Director general, Biroul Relații Interetnice al RM, Direcțiile de Învățământ Taraclia, Bălți, Chișinău, Comrat, organizații de tineret, tutori și experţi ANTEM.

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, care asigură continuitatea programului şi are drept scop facilitarea integrării civice, socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei interetnice prin instruire şi crearea unui mediu lingvistic favorabil.

 Pentru mai multe detalii cu privire la posibilităţile de instruire prin intermediul softului educaţional Învăţăm româna la distanţă vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail: antem.moldova@gmail.com sau la tel.: 022 24 57 12.