Prin acest concurs, ANTEM doreşte să contracteze un asistent de proiect în cadrul Programului de instruire duală în UTA Găgăuzia (2015 – 2017) .

Angajatul va oferi asistenţă eficientă în planificarea, realizarea şi monitorizarea activităţilor din cadrul Programului.

Funcţii şi responsabilităţi

• asistenţă în organizarea documentaţiei pentru desfăşurarea proiectului;

• asistenţă pentru manager şi coordonator în sarcinile administrative ale proiectului;

• asistenţa sesiunilor de informare publică;

• asistenţă la scrierea de rapoarte de activitate la solicitarea managerului şi coordonatorului;

• participarea la şedinţele echipei de proiect;

• participarea în vizitele de monitorizare;

• acordarea suportului în comunicarea cu partenerii, instituţiile de stat şi beneficiarii programului;

• colectarea de informaţii, privind progresul programului;

• pregătirea informaţiei în limba română, rusă şi engleză pentru site-ul organizaţiei;

• organizarea şi evaluarea tenderelor şi concursurilor.

Competenţe şi calificări

• studii superioare în domeniul educaţional, social, management, economic, drept, finanţe sau alte domenii relevante;

• cel puţin 1/ 2 ani de experienţă de lucru în cadrul proiectelor;

• experienţă de lucru minim 1 an în cadrul organizaţiilor naţionale sau internaţionale, organizaţiilor necomerciale va constitui un avantaj;

• experienţă şi abilităţi de utilizare a computerului, copiatorului, fax, (Ms Office, internet);

• responsabilitate;

• abilităţi de lucru în echipă;

• abilităţi dezvoltate de comunicare;

• cunoaşterea limbilor engleze, română şi rusă.

Procedura de aplicare

Candidaţii vor prezenta dosarul de aplicare care conţine următoarele documente:

1. Curriculum Vitae (CV);

2. Doua scrisori de recomandare;

Dosarul de aplicare trebuie completat în limbile română sau engleză şi expediate prin e-mail la antem.moldova@gmail.com.

Data limită de depunere a dosarelor este 05 mai 2015.

Doar candidaţii pre-selectaţi vor fi contactaţi.