10 martie, 2016

Prin acest concurs ANTEM doreşte să contracteze un psiholog în cadrul programului Integrare cu respect pentru diversitate – Instruire simultană a limbilor română și găgăuză .

Sarcini de bază:

• Organizarea de training-uri pentru managerii de grădinițe, părinți și educatori privind dezvoltarea psio-emoțională a copiilor cu vârsta cuprinsă între 5-7 ani și modelele de comportament ale celor maturi în diverse situații-provocări generate de cei mici.

• Recomandări metodice de lucru cu copiii privind procesul de învățare simultană a două limbi;

• Crearea unui parteneriat viabil între părinți-copii și părinți-grădiniță,

Cerinţe:

• Studii superioare (licenţă) în psihologie;

• Experienţă de lucru – minim 2 ani în domeniu;

• Cunoștinţe în utilizarea instrumentelor psihologice;

• Experiență în organizarea trening-urilor de consiliere;

• Cunoştinţe de operare PC (calculator);

• Spirit de echipă, loialitate şi integritate, adaptabilitate.

Procedura de aplicare:

Candidaţii vor prezenta dosarul de aplicare care conţine următoarele documente:

• Curriculum Vitae (CV) • Două scrisori de recomandare.

Dosarul de aplicare trebuie completat în limbile română sau engleză şi expediat la oficiul ANTEM, adresa: str. Iacob Hâncu 10/1, etajul 3 sau prin e-mail: antem.moldova@gmail.com. Relații la telefon: 022 24-57-12 Data limită de depunere a dosarelor este 18 martie 2016, ora 16:00.

Doar candidaţii pre-selectaţi vor fi contactaţi.