Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) organizează la 06 decembrie 2013, conferinţa de bilanţ al proiectului „E – learning – mijloc de integrare socială a tinerilor din Republica Moldova” cu suportul financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. Evenimentul va fi organizat la Chişinău, în incinta Ministerului Tineretului şi Sportului al RM.

În cadrul evenimentului, participanţii vor face un bilanţ al activităţilor proiectului, acesta având drept obiectiv asigurarea egalităţii de şanse pentru participarea, la procesul instruirii lingvistice prin intermediul platformei e-learning, minim a 150 tineri din regiunea Nord, Sud şi Centru.

Platforma Învăţăm româna la distanţă (invat.antem.org) este un program nou în Republica Moldova, care oferă posibilitate tinerilor să studieze gratis limba de stat în scopul dezvoltării personale şi profesionale. Platforma acoperă nivelul A1-A2 şi B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi şi este concepută în contextul materialelor didactice elaborate de echipa ANTEM.

La eveniment sunt invitaţi Tatiana Potâng, viceprim-ministru al Republicii Moldova,Octavian Bodişteanu,  ministrul Tineretului şi Sportului din Republica Moldova, Maia Sandu, ministrul Educaţiei al Republicii Moldova, Elena Beleacova, director general al Biroului Relaţii Interetnice, Nicolae Stoianov, vicebaşcan UTAG, experţi în IT şi în metodică, specialişti din cadrul Direcțiilor de învăţământ, directori de licee, tutori şi cursanţi ANTEM.