O conferință de lansare a nivelului C1 de însușire a limbii române pentru specialiștii din sectorul bugetar va fi desfășurată, vineri, 28 august, de Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova, cu începere de la 9:45, în sala de conferințe de la et.2 a IDIS ”Viitorul” .

La eveniment și-au anunțat participarea Loretta Handrabura, ministra Tineretului și Sportului, lingviști, metodiști, tutori, traineri, funcționari, specialiști IT etc.

Nivelul C1 de cunoaștere a limbii române este unul avansat, iar predarea acestuia va avea loc după metoda e-learning în cadrul Programului ”Învățăm româna la distanță”, implementat de ANTEM, cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului. Cursurile vor fi urmate, începând cu 1 septembrie, de aproximativ 30 de alolingvi, în cadrul a două grupe.

În cadrul Programului ”Învățăm româna la distanță”, de cursuri gratuite beneficiază, în prezent, aproximativ 1200 de persoane, care sunt înscriși la nivelurile A1-A2, B1 și B2.

ANTEM este singura organizație din țara noastră care desfășoară programe de perfecționare lingvistică a cadrelor din sectorul bugetar.

Creată în 2005, ANTEM a devenit un promotor activ al studierii limbii oficiale de către alolingvi, al abordării profesioniste, competente şi responsabile a integrării minorităţilor naţionale prin cultivarea competenţelor comunicative. ANTEM perseverează în deschiderea dialogului şi a comunicării interculturale şi interetnice prin oferirea serviciilor de predare a limbii de stat pentru diverse categorii de beneficiari.

Pentru detalii: Tel.: 022 24-57-12 sau

antem.moldova@gmail.com