La 19 aprilie 2016, Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a organizat la Comrat un concurs de selectare a trainerilor care vor preda româna și găgăuza pentru copiii din grădinițele din UTAG și părinții acestora în cadrul proiectului Învățarea Simultană a Limbilor Română și Găgăuză, finanțat de către Înaltul Comisar pentru Minoritățile Naționale OSCE de la Haga.

Prin intermediul acestui concurs, metodiștii, educatorii și lingviștii din grădinițe vor fi testați din punct de vedere lingvistic, metodic și organizatoric de către experții ANTEM în scopul selectării celor mai pregătite persoane care vor participa la procesul predării, în paralel, a limbilor română și găgăuză pentru copiii și părinții acestora.

Programul de învăţare simultană a limbilor română şi găgăuză a fost lansat, în iulie 2015, de ANTEM, acesta având drept scop primar crearea condițiilor necesare, pentru minim 150 copii (5-7 ani) și părinții acestora, de a studia, în paralel limba română și găgăuză în baza materialelor elaborate de ANTEM (ghid, curriculum, manual, card-uri ilustrative, carte de povești, carte de cântece și poezii).

Parbol