14 iulie 2015 / Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova a lansat, marți, la Comrat, Programul ”Învățarea simultană a limbilor română și găgăuză”. Programul va fi implementat timp de 24 de luni cu sprijinul Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale al OSCE de la Haga și în colaborare cu Bașcanatul Găgăuziei, Biroul Relații Interetnice, Ministerul Educației etc.

”În prezent, există un interes foarte mare atât din partea conducerii autonomiei, cât și din a locuitorilor săi de a învăța limba de stat. Noi vrem să participăm în toate procesele publice din Republica Moldova și trebuie să vă spun că inițiativele în această privință vin de la oameni, în fiecare zi parvin astfel de adresări”, a declarat în context Irina Vlah, bașcanul UTA Găgăuzia.

Este un program important care ar putea fi extins ulterior și asupra celorlalte minorități naționale, a remarcat Elena Beleacova, directorul general al Biroului Relații Interetnice. Un proiect al Strategiei de integrare a minorităților naționale ale Republicii Moldova pentru 2015-2020 a fost elaborat, recent, și remis spre consultare publică. Documentul propune învățarea limbii de stat concomitent cu protecția și promovarea limbilor vorbite de minoritățile naționale, a adăugat Elena Beleacova.  

La rândul său, Lucia Cucu, directorul ANTEM, a specificat că scopul programului este crearea condițiilor pentru studierea simultană a limbilor română și găgăuză de către cel puțin 150 de beneficiari. Printre aceștia se numără părinți, dar și copiii acestora cu vârsta de la trei la șase ani din 10 grădinițe din Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești.

În acest fel, va fi favorizată coeziunea și integrarea lingvistică, socială și profesională și, totodată, va fi păstrată identitatea etnică și patrimoniul cultural al găgăuzilor, a apreciat Lucia Cucu.

Pentru implementarea cu succes a programului de învățare simultană a limbilor vor fi elaborate mai multe materiale didactice, inclusiv un ghid metodologic pentru traineri, un curriculum privind instruirea simultană, un manual de instruire pentru cursanți și educători. De asemenea, vor fi editate colecții de povestioare și cântece în română și găgăuză, dar și de carduri ilustrate ce vor include vocabular din cele două limbi.

La etapa inițială, experții ANTEM cu un nivel de calificare național și internațional vor pregăti traineri locali din rândul managerilor de grădinițe și al profesorilor, pentru ca ulterior aceștia să instruiască beneficiarii finali.

Cursurile de instruire pentru părinți și copiii lor vor fi desfășurate pe parcursul a șase luni. În același timp, pentru beneficiarii finali ai programului vor fi organizate nouă ateliere de lucru interculturale. 

În UTA Găgăuzia activează în prezent aproximativ 50 de gradinițe. Acest program de învățare simultană a limbii române cu cea maternă prevede extinderea ulterioară asupra tuturor instituțiilor preșcolare din UTA Găgăuzia, precum și a altor minorități naționale, inclusiv vorbitoare de bulgară și ucraineană.

Programul ”Învățarea simultană a limbilor română și găgăuză” a fost inițiat ca reacție la o declarație anterioară a Irinei Vlah, bașcanul UTA Găgăuzia, prin care autorităților centrale ale statului le-a fost solicitată crearea condițiile necesare pentru învățarea limbii oficiale de către minoritatea găgăuză din țara noastră.

____________

Creată în 2005, ANTEM a devenit un promotor al studierii limbii oficiale pentru vorbitorii de alte limbi din țara noastră, al abordării profesioniste, competente şi responsabile a integrării minorităţilor naţionale prin cultivarea competenţelor comunicative. ANTEM perseverează în deschiderea dialogului şi a comunicării interculturale şi interetnice prin oferirea serviciilor de predare a limbii de stat pentru diverse categorii de beneficiari.

 

Pentru mai multe informații, contactați:

Tel.: 022 24 57 12, 069245189 (Lucia Cucu)

Email: antem.moldova@gmail.com